logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyšné Repaše

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Vyšné Repaše: okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Felső-Répás, Ober-Repasch, Wissne Repasse, 1786 Felschő-Répásch, Welké Repasse, 1808 Felső-Répás, Ober-Ripsch, Wyssní Rěpássy, 1863–1913 Felsőrépás, 1920– Vyšné Repaše
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pavlany (240), k. sv. Petra a Pavla (1934).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Briccius (Vyšné Repáše, 1519) farár
1700 - - - - - Chibovič, Gašpar farár
1760 sp. - 1762 - - Chilko, Ján farár
1762 - - 1767 - - Horváth, Anton (Poľanovce, 1753) farár
1767 - - 1807 - - Lipovnický, Jozef farár
1807 - - 1824 - - Répássy, Ján farár
1824 máj - 1843 sp. - Szepesházy Ludovicus farár
1856 sp. - - - - Still Pavol farár
1865 sp. - 1985 sp. - Rovder Jacobus farár
1952 - - 1957 - - Roth, Viliam správca farnosti
1958 - - 1961 - - Vrbovský, Jozef správca farnosti
1962 - - 1967 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1966 - - 1973 - - Hudý, Ján správca farnosti