logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyškovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Margity, panny a mučenice
Iné mená:
Vyškovce nad Ipľom: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Visk, Wischck, Wiskowcze, 1786 Wisk, Wiskowecz, 1808 Visk, Wysska, Wysskowá, 1863–1907 Visk, 1913, 1938–1945 Ipolyvisk, 1920 Viška, Viškovce, 1927–1938, 1945–1948 Vyškovce, Visk, 1948– Vyškovce nad Ipľom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nový Majer.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej (Vyškovce nad Ipľom, 1332) farár
1647 sp. - - - - Nagy-Sarlay, Michal farár
1669 júl 15. - - - Nováky, Martin farár
1675 okt. 28. 1679 - - Mišovič, Ján farár
1679 apr. 12. 1686 - - Palánky, Michal farár
1686 dec. 8. 1688 - - Hurta, Ján farár
1688 nov. 5. 1694 - - Sipeky Stephanus. farár
1694 mar. 28. 1694 - - Súth vel Süth Adalbertus farár
1694 máj 28. 1698 apr. 28. Berneczey, Ján farár
1698 apr. 25. 1713 - - Palášty, Benedikt farár
1713 apr. 28. 1722 - - Hradnay Georgius farár
1722 apr. 20. 1737 jún 9. Farkaš, Jozef (1695-1737) farár
1737 jún 22. +1759 jan. 5. Vidra Georgius. farár
1759 jan. 27. 1774 júl 4. Szögyényi Franciscus. farár
1774 júl 4. 1802 dec. 31. Somogyi Sebastianus. farár
1803 feb. 8. 1818 jan. 28. Horváth, Mikuláš farár
1818 feb. 2. 1837 mar. 22. Tóth Emericus. farár
1837 apr. 11. 1845 - - Forgách, Augustín farár
1845 - - +1857 aug. 24. Pschorner Joannes. farár
1857 - - 1863 jan. 6. Szlatky Carolus. farár
1863 mar. 12. 1879 okt. - Kendfalvay, Ľudovít farár
1879 okt. 1. 1888 - - Kudora, Ján farár
1942 - - - - Könözsy, Vojtech správca farnosti od r. 1959 dekan
1984 - - 1990 - - Orosch, Ján správca farnosti