logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrícko

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol sv. Bartolomeja apoštola
Iné mená:
Vrícko: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Vriczka, Vriszka, Minich-Wiesen, Wriczko, 1786 Wriczka, Münichwiesen, 1808 Vriczko, Münichwiesen, Wřícko, 1863 Wricko, 1873–1907 Vrickó, 1913 Turócremete, 1920– Vrícko
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V dávnej minulosti patrila ako filiálka ku farnosti Kláštor pod Znievom. R. 1787 bola tu zriadená miestna kapl. stanica a r. 1806 farnosť. Farnosť bola zrušená 1. 2. 1994, v súčasnosti je opäť filiálkou Kláštora pod Znievom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1790 - - Sculteti, Juraj miestny kaplán
1790 - - 1791 - - Spravuje sa z Kláštora pod Znievom miestny kaplán
1791 - - 1797 - - Urbanovský Bonifác miestny kaplán
1797 - - 1799 - - Urbanský Jozef miestny kaplán nenastúpil - administrovalo sa z Kláštora
1799 - - 1821 - - Urbanovský Bonifác farár
1821 - - 1821 - - Mutňanský, Ábel administrátor
1821 - - 1833 - - Jakubík, Jozef farár
1833 - - 1833 - - Spravuje sa z Kláštora pod Znievom. excurrendo 3 mesiace
1833 - - 1835 - - Jakubík, Jozef farár
1835 - - 1838 - - Etthofer, Ján farár
1838 - - 1842 - - Ulmann Anton farár
1842 - - 1843 - - Čillík, Jozef administrátor
1843 - - 1876 - - Spiššák Ján farár
1876 - - 1894 - - Janovský, Ján farár
1894 - - 1894 - - Komora, Ján administrátor
1894 - - 1898 - - Beníšek, Imrich farár
1898 - - 1911 - - Brestenský, Július farár
1911 - - 1912 - - Burka, Karol administrátor
1912 - - 1932 - - Felix, Július farár
1932 - - 1935 - - Steinhübl Jozef farár
1935 - - 1940 - - Prokein, Anton farár
1940 - - 1945 - - Damko Andrej farár
1945 - - 1947 - - Spravuje sa z Kláštora pod Znievom. excurrendo
1947 - - 1948 sept. 1. Škorvánek, Anton administrátor
1949 - - 1949 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1949 - - 1950 - - Tóth, Aldemar, OSB správca farnosti
1950 - - 1952 - - Spravuje sa z Kláštora pod Znievom. excurrendo
1952 - - 1954 - - Petruch, Jozef správca farnosti
1954 - - 1994 - - Spravuje sa z Kláštora pod Znievom. excurrendo