logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrbovka

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Vrbovka : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Varbo, Werbowok, 1786 Warbó, 1808 Varbó, Warbow, Wrbowek, 1863–1902 Várbó, 1907–1913, 1938–1945 Ipolyvarbó, 1920 Vrbovka, Varbov, 1927–1938, 1945–1948 Vrbovka, Varbó, 1948– Vrbovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kiarov (524), kap. P. M. Sedemb. (1924), 2. Kováčovce-Peťov (258), kap. P. M. Národ. (1945).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Vrbovka, 1332) farár
1647 sp. - - - - Csiki, Ondrej farár
1669 apr. 1. 1673 - - Gasparovics, Michal farár
1673 máj - - - - Ignatius farár
1674 jún 21. 1680 - - Szele, Michal farár
1680 - - 1689 - - Neznámy kňaz farár Némethy nesprávne uvádza Michala Haraiku.
1689 máj - 1700 - - Várady, Juraj farár
1700 máj 9. +1710 - - Boda, Matej farár
1710 dec. 31. 1713 - - Kovács, Michal (Vrbovka, 1713) farár
1713 - - 1717 - - Papp, Andrej farár
1717 nov. 5. 1721 jún 19. Bednári, Štefan farár
1721 júl 5. 1723 apr. 17. Jambor, Ján (Veľký Biel, 1736) farár
1723 máj 23. 1728 jún 18. Kékkuthy, Anton farár
1728 jún 18. +1748 máj 28. Lanthy, Štefan farár
1748 jún 8. +1763 apr. 19. Gallo, Tomáš farár
1763 apr. 23. 1766 mar. 4. Lipthay, Vojtech farár
1766 mar. 4. 1779 - - Végh Stephanus. farár
1779 - - 1808 - - Szabó, Pavol (1752-1835) farár
1808 - - +1832 mar. 31. Benkő, Tomáš farár
1832 - - 1853 - - Papp, František (1797-1853) farár
1853 - - 1872 - - Kapy, Gabriel (1817-1872) farár
1872 - - 1878 - - Blaškovič, František farár
1878 - - 1888 - - Moháry, Július farár
1889 - - +1896 apr. 12. Birkéš, Akácius farár
1896 - - 1898 - - Raditsits, Alojz farár
1898 - - +1910 júl 22. Morvay, Leopold (1843 - 1910) farár
1910 - - 1914 - - Karkecz Aloys. Ludov. farár
1914 - - 1922 - - Lőrik, Vojtech Ján farár 1918 okr. dekan
1922 - - 1924 - - Neznámy kňaz
1924 - - 1937 - - Bándl Ervín, ThDr. farár
1938 - - 1938 - - Pátkay, Štefan administrátor
1938 - - 1941 - - Neznámy kňaz
1941 - - 1945 - - Lupkovits Ladislav administrátor, farár 1944 farár
1945 - - 1974 - - Kiššimon, Jozef administrátor, správca fary
1975 - - 1977 - - Urban, Jozef správca farnosti
1977 - - 1997 sept. 15. Urban, Jozef excurrendo zo Želoviec
2001 sept. 1. 2008 febr. 14. Buday, Karol správca farnosti