logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrbov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv.Serváca
Iné mená:
Vrbov: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1786 Menhardsdorf, Menersdorf, Werbo, 1808 Menyhárd, Menhardi Villa, Menhardsdorf, Männersdorf, Wrbowé, 1863, 1907–1913 Ménhárd, 1873–1902 Ménhard, 1920 Vrbov, Verbov, 1927–1948 Vrbov, Menhardsdorf, 1948– Vrbov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1466 sp. - - - - Servác farár
1519 - - +1535 - - Melichar (Vrbov, 1519) farár
1543 sp. - - - - Ján (Vrbov, 1543) farár
1716 aug. 30. 1741 - - Haško, Žigmund farár
1764 pred - +1764, júl 8. Tröger, Ignác farár
1764 - - - - - Weingruber Ignatius. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Hajgenvelder Franciscus farár
1821 sp. - 1822 sp. - Drevenyák, Ladislav farár
1822 sp. - - - - Hainsz Josephus farár
1823 sp. - 1835 sp. - Patzovszky Carolus farár
1836 sp. - - - - Román Stephanus farár
1837 sp. - - - - Loth Aloysius farár
1838 sp. - - - - Drabinszky Samuel farár
1839 sp. - 1843 sp. - Duchon Ignatius farár
1856 sp. - - - - Ptacsek Stephanus farár
1935 - - 1971 - - Glatz, J. Anton farár