logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrakúň

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jakuba staršieho
Iné mená:
Vrakúň : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1940 pričl. o. Nekyje na Ostrove.
1773, 1808 1863–1940 Várkony, 1786 Warkony, 1940–1948 Nyékvárkony, 1948– Vrakúň
---------------
Nekyje na Ostrove: 1773, 1786, 1808, 1863–1907 Nyék, 1913, 1938–1940 Csallóköznyék, 1920 Csallóköznyék, Nyék, 1927–1938 Nekyje na Ostrove
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1456 sp. - - - - Ján(Vrakuň,1456) farár
1626 - - 1634 sp. - Ugróczi Michael. farár
1647 sp. - - - - Balásházy, Peter farár
1663 apr. 10. 1665 - - Lányi, Baltazár farár
1665 máj 4. 1668 - - Ambrovič, Ján (?-po r. 1665) farár
1678 sept. 10. 1687 - - Petricz, Michal Ignác farár
1687 júl 6. 1689 - - Ambrejkovič, Ján farár
1689 jún - 1691 apr. 21. Zöley Andreas. farár
1691 apr. 22. 1701 - - Lukáč, Martin (1666-1721) farár
1701 dec. - 1702 - - Tajnay Joannes. farár
1702 jún 9. +1705 - - Árokszállássy, Martin farár
1705 nov. 25. 1710 - - Fitoš, Peter farár
1710 máj 8. 1712 apr. 2. Szolcsányi Georgius. farár
1713 apr. 25. 1718 jún 8. Aranyossy, Pavol farár
1718 júl 30. 1722 nov. ll. Szomy Stephanus. farár
1722 dec. 3. 1724 - - Barta, Ján farár
1724 jún 26. +1728 máj - Somorjay Martinus. farár
1729 júl 3. 1729 okt. 14. Lakics, Štefan farár
1729 dec. 2. 1734 máj 2. Molnár, Juraj (1700-1763) farár
1734 jún 16. 1736 - - Buday, Juraj (18. storočie) farár
1736 jún 23. 1742 - - Bačák, František farár
1742 jún 15. +1754 jún 6. Molitoris, Juraj farár
1754 jún 24. +1792 okt. 26. Cserháty, Jozef farár
1792 - - +1833 apr. 27. Zuregh Georgius. farár
1833 - - +1846 okt. 28. Zatureczky de Eadem Emericus. farár
1846 okt. - 1847 - - P. Kriss Nicephor, Admin farár
1847 - - 1876 okt. 16. Lakner, Anton farár
1876 nov. 25. 1883 jún - Rózsa, Jozef farár
1883 okt. - 1897 - - Hermán, Jozef farár
1897 - - - - - Huszár, Július farár
1897 po - 1898 - - Hariss, Jozef administrátor
1939 - - 1941 - - Gaál, František správca farnosti
1977 - - 1977 po - Gaál, František správca farnosti zástupca dekana a školský komisár
1978 - - - - - Bende, Teodor správca farnosti