logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vráble

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vojtecha, potom Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Vráble: okres Nitra/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1975 pričl. o. Dyčka, Horný Ohaj.
1773 Verebéll, Wrable, 1786 Werebély, Wrable, 1808 Verebély, Wrablě, Wrablany, 1863–1913, 1938–1945 Verebély, 1920 Vráble, 1927–1938, 1945–1948 Vráble, Verebély, 1948– Vráble
--------------------
Dyčka: 1773 Ditske, 1786 Diczke, 1808 Dicske, Dička, 1863–1907 Dicske, 1913, 1938–1945 Nemesdicske, 1920 Dyčka, 1927–1938, 1945–1948 Dyčka, Dicske, 1948–1974 Dyčka
Horný Ohaj: 1773, 1786, 1808 Aha, Ohaj, 1863–1913, 1938–1945 Aha, 1920 Horný Ohaj, 1927–1938, 1945–1948 Horný Ohaj, Aha, 1948–1974 Horný Ohaj
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Klasov (1.450), k. P. M. Mena (1835), 2. Horný Ohaj (850), k. sv. Imricha (1953), 3. Dyčka (500), k. P. M. Navšt. (1870).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, bol postavený v rokoch 1898-1901 v neorománskom štýle. Jeho výstavbu inicioval a finančne podporoval ostrihomský arcibiskup František Klaudius Vasari. Predchádzajúci kostol bol zasvätený sv. Vojtechovi. Kostol s farou sa spomína vo Vrábľoch už v roku 1359.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1359 sp. - - - - Blažej (Vráble, 1359) farár
1559 sp. - - - - Gula, Pavol farár
1561 sp. - - - - Pavol (Vráble, 1561) farár
1611 a 1614 - sp. - Lectorich, Michal farár
1622 sp. - - - - Gőgh, František farár
1625 a 1630 - sp. - Fabricius, Andrej farár
1644 - - 1651 - - Sárközy, Štefan farár
1656 sp. - 1657 - - Csalóközy, Ondrej z Vráblov farár
1657 sp. - - - - Tétényi, Štefan farár
1668 okt. 19. 1669 - - Győrffy, Michal Jozef farár
1669 - - 1671 - - Bublovič, Ján z Vrábľov farár
1671 dec. 11. 1673 - - Vlasics Nicolaus. farár
1673 apr. 25. 1688 - - Kovácsóczy, Michal farár
1688 okt. 1. 1699 okt. 15. Nedecký, František Baltazár Adam farár
1699 nov. 9. 1702 máj 12. Horváth, Pavol Ján farár
1702 máj 16. 1733 - - Pomsár, Ján farár
1733 sept. 13. 1754 - - Egersperg, Karol Anton farár
1754 mar. 20. 1758 - - Berchtoldt, František farár
1758 júl 20. +1774 apr. 26. Szakmáry, Jozef farár
1774 aug. 15. +1775 aug. 15. Ürményi, Štefan farár
1775 aug. 19. +1784 nov. 27. Zuregh Antonius. farár
1785 - - +1806 máj 23. Hárossy, Michal farár
1806 júl 9. 1829 - - Tóth, Jozef (1763-1827) farár
1829 okt. 26. 1841 - - Jaross, Vincent farár
1841 máj 5. 1846 - - Okoličáni, Pavol farár
1846 okt. 18. +1865 nov. 14. Bublík, Štefan farár
1866 jan. 23. +1897 aug. 8. Pristyák, Neit farár
1897 - - 1909 - - Luliček, Izidor farár
1909 - - 1909 - - Červenka, Koloman administrátor
1909 - - 1923 - - Kraffszky, Jozef farár
1923 - - 1929 - - Janda, Jozef Napoleon farár
1929 - - +1937 apr. 10. Buček, Matej farár
1937 - - 1939 - - Neznámy kňaz
1939 - - 1964 sept. 30. Žák, Ľudovít farár
1964 - - +1981 nov. 8. Matuška, Emil administrátor
1981 - - 1982 - - Sojka, Štefan správca farnosti
1982 - - 1995 júl 1. Polák, Imrich správca farnosti dekan Nitra B
1995 - - 1998 - - Pati Karol František, OPraem farár