logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Voderady

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1693
Titul kostola:
Kostol Sv. apoštola Ondreja
Iné mená:
Voderady: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1974–1990 pričl. o. Pavlice, Slovenská Nová Ves.
1773 Vődrőd, Vogyerád, Wog[y]eradj, 1786 Wödrőd, Wogyerad, 1808 Vedröd, Vödröd, Woďerady, 1863 Vedrőd, Vödrőd, 1873–1913 Vedrőd, 1920– Voderady
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Pavlice (540), k. sv. Mikuláša (1692), 2. Slovenská Nová Ves (720), k. sv. Jozefa (18. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Pavlice) kňaz
1693 máj 14. 1700 apr. 27. Vinczy Antonius farár
1700 máj 9. 1708 - - Mihalovič, Andrej (1664-1732) farár
1708 máj - 1708 nov. - Tajnay, Gašpar Alexander farár
1708 nov. - 1709 feb. - Erdélyi, Jozef (18. stor.) farár
1709 - - +1709 nov. 1. Lichtner, Andrej farár
1709 - - 1721 - - Turkovics, Juraj farár
1721 okt. 14. +1750 júl 2. Trsztyánszky, Ján (1702-1750) farár
1750 aug. 8. +1768 feb. 3. Gál, František (?-1766) farár
1768 feb. 9. +1791 jan. 5. Mallyó, František farár
1791 - - +1811 jún 26. Belčík, Matej farár
1811 - - +1840 apr. 27. Szilágyi, Ján Nepomuk farár
1840 - - +1864 okt. 20. Hadinger, Martin farár
1864 dec. 6. +1887 júl 3. Thuma, František farár
1887 po - 1912 - - Martinkovič, Ján (1860-po r. 1920) farár
1912 - - 1936 - - Rabenseifer, Hubert farár
1937 - - 1940 - - Reichel, Imrich administrátor
1940 - - 1941 - - Blaškovič, Štefan správca farnosti
1941 - - 1978 - - Blaškovič, Štefan farár biskupský školský komisár, 1950 dekan dištrikt Cífer
1979 - - 1985 - - Bašo, Ján správca farnosti
1985 - - 1991 - - Kováč, Imrich (1953) správca farnosti
1991 - - 1994 - - Rúčka Ľubomír farár