logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vlčany

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1808
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Vlčany: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1808, 1863–1907 Farkasd, 1786 Farkaschd, 1913, 1938–1945 Vágfarkasd, 1920 Farkašd, 1927–1938, 1945–1948 Farkašd, Farkasd, 1948– Vlčany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1675 jan. 11. 1684 apr. 12. Tolmácsy, Štefan farár
1690 apr. 2. 1695 máj 10. Vatay Joannes. farár
1810 - - +1835 feb. 18. Sallay, Pavol farár
1835 - - 1838 - - Burg, Jozef farár
1838 - - 1849 - - Brunner, Ján farár
1849 - - 1853 - - Vály de Eadem et Csalticz Eduardus. farár
1853 - - +1878 máj 16. Késmarky, Karol farár
1878 - - 1911 - - Köves, Koloman farár
1911 - - 1911 - - Varga Jozef administrátor
1911 - - 1932 - - Herodek, Anton farár 1914 okr. dekan Šaľa.
1932 - - +1948 apr. 17. Loczner Gustav farár
1948 - - 1949 - - Wilde, Jozef administrátor
1950 - - 1952 - - Végh, Ladislav excurrendo z Nededu
1952 - - 1955 - - Szabadoš, Július excurrendo z Nededu
1955 - - 1956 - - Markwarth Gabriel správca farnosti
1956 - - 1959 - - Koller, Jozef správca farnosti
1959 - - 1964 - - spravované z Nededu excurrendo
1964 - - 1980 ? - Alaxa, Ján správca farnosti
1980 ? - 1988 - - Jarábek, Karol správca farnosti