logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vinodol

Zriadenie:
1816
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Vinodol: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Dolný Vinodol a Horný Vinodol.
1960– Vinodol
-------------------
Dolný Vinodol: 1773 Alsó-Szőllős, Unter-Sillesz, 1786 Alschó-Sőlősch, Dolný Sőlőš, 1808 Alsó-Szőllős , Unter-Sillesch, Dolní Syleš, 1863–1873, 1888–1913, 1938–1945 Alsószőllős, 1877–1882 Alsószőlős, 1920–1938, 1945–1948 Dolný Síleš, 1948–1960 Dolný Vinodol
Horný Vinodol: 1773 Felső-Szőllős, Ober-Sillesz, 1786 Felschő-Sőlősch, Horný Sőlőš, 1808 Felső-Szőllős, Ober-Sillesch, Horní Silleš, 1863–1873, 1888–1913, 1938–1945 Felsőszőllős, 1877–1882 Felsőszőlős, 1920–1938, 1945–1948 Horný Síleš, 1948–1960 Horný Vinodol
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1285 sp. - - - - Chima farár
1787 aug. 29. 1791 jún 30. Slabigh, Bernard farár
1791 jún 30. 1791 nov. 2. Spravoval farár z Veľkého Cetína excurrendo
1791 nov. 23. 1803 okt. 9. Vaszky Josephus. farár
1804 mar. 1. 1806 nov. 2. Kubica, Jozef (-1817) farár
1806 nov. 21. 1807 dec. 1. Spravoval farár z Veľkého Cetína excurrendo
1807 dec. 17. 1808 sept. 24. Milling, Ján farár
1808 okt. 1. 1810 máj 12. Berzik, Jozef farár
1810 jún 3. +1811 sept. 11. Porubský, Štefan farár
1811 okt. 27. 1816 jan. 12. Fusko, Ladislav farár
1816 jan. 14. 1816 feb. 13. Jančo, Andrej farár
1816 feb. 13. 1818 máj 8. Spravoval farár z Veľkého Cetína excurrendo
1818 máj 8. 1828 apr. 15. Kovalčík, Jozef farár
1828 apr. 30. 1830 aug. 12. Cabánik, Michal farár
1830 sept. 20. 1831 jún 30. Palšovič, Jozef farár
1831 okt. 7. +1846 máj 12. Maňák, Ján farár
1846 jún 15. +1882 jan. 6. Trsztyánszky, František farár
1882 máj 25. 1888 - - Kemský, Michal farár
1889 - - 1896 - - Šohajda, Ignác administrátor
1897 - - 1898 - - Pollák, František administrátor
1898 - - 1908 - - Stopka, Modest Ján, OFM administrátor
1908 po - 1911 - - Jakabovič Ján administrátor
1911 po - 1913 - - Žák Ján farár
1913 - - 1915 - - Ballay, Ladislav administrátor, farár 1914 farár
1915 - - 1918 - - Čulák, Cyril Ľudovít administrátor
1917 - - 1918 - - Fleischer, Ján administrátor
1918 - - 1921 - - Tóth, Alojz Správca farnosti
1921 - - 1927 - - Žák, Ľudovít Správca farnosti
1927 - - 1927 - - Gála Ján administrátor
1927 - - 1930 - - Andrisz, Rudolf excurrendo z Veľkého Cetína
1930 - - 1931 - - Kubík, Anton správca farnosti
1932 - - 1937 ? - Németh Geysa administrátor
1937 - - 1938 - - Baráth, Ján administrátor
1938 - - 1943 - - Mihalkovič, Jozef administrátor
1943 - - 1944 - - Drozdy, Július Zoltán správca farnosti
1945 - - 1957 - - Zórád, Alexej farár
1957 - - 1960 - - Tomančík, Július Ladislav, OFM správca farnosti
1960 - - 1973 - - Mikovič, Ján správca farnosti
1973 - - 1983 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
1983 - - 1999 - - Gális, Ján správca farnosti
1999 - - 2005 febr. 1. Gális, Ján farár