logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vinica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Vinica : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) po 1902 zlúč. o. Dolné Nekyje a Horné Nekyje do o. Nekyje (1948– Vinica).
1907–1913, 1938–1945 Ipolynyék, 1920 Nekyje, Nekynce, 1927–1938, 1945–1948 Nekyje, Nyék, 1948– Vinica
-----------------
Dolné Nekyje: 1773 Alsó-Nyék, Unter-Ninik, Dolne Niekie, 1786 Alschó-Nyék, Dolné Nyekie, 1808 Alsó-Nyék, 1863–1882 Alsónyék, 1888–1902 Alsóipolynyék
Horné Nekyje: 1773 Felső-Nyék, Ober-Ninik, Horne Niekie, 1786 Felschő-Nyék, Horné Nyekie, 1808 Felső-Nyék, 1863–1882 Felsőnyék, 1888–1902 Felsőipolynyék
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolinka (600), k. sv. Juraja (1932), kap. P. M. Nep. Poč. (1910).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1542 sp. - - - - Šimon (Vinica, 1542) farár
1627 sept. 15 - sp. - Skultéti Martinus licentiatus in Swehenka farár
1647 sp. - - - - Némethy, Gašpar farár
1665 feb. 23. - - - Szucsányi, Štefan farár
1693 apr. 29. 1697 - - Ungváry, Michal farár
1697 - - 1702 - - Bartovič, Matej farár
1701 apr. 9. - - - Čerňák, Štefan Ondrej duch. správca Ďurkoviec Teraz fil. Vinice
1702 apr. 20. 1713 nov. 11. Horváth, František Ján farár
1714 mar. 20. 1720 - - Kapri, Štefan (Veľký Lapáš, 1693) farár
1720 - - 1724 - - Massary, Štefan farár
1724 feb. 25. +1727 - - Gál, Ján Alexander farár
1731 feb. 5. +1766 feb. 12. Lokcsánszky, Tomáš farár
1766 mar. 4. +1779 máj 6. Lipthay, Vojtech farár
1779 máj 9. +1784 mar. 17. Lipthay, Pavol farár
1784 mar. 25. 1797 máj 12. Rákóczy, Ján Nep. farár
1797 jún 9. +1817 jún 20. Lenický, Ján farár
1817 júl 2. +1844 okt. 31. Gyürky, Ján farár
1844 - - 1887 - - Baláš, Juraj farár
1888 - - 1912 - - Tihanyi, Andrej farár 1896 dekan
1912 - - 1912 po - Naszvetter František administrátor
1912 - - 1936 - - Gürtler, Dionýz farár 1924 dekan
1936 - - 1954 - - Bussay, Teodor administrátor, farár 1938 farár
1954 - - 1963 - - Elek, Ľudovít správca farnosti
1963 - - 1999 - - Dombi, František správca farnosti dekan
1999 - - 2001 - - Dombi, František farár
2001 - - 2007 - - Dobos Peter, farár