logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veselé

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Bartolomeja
Iné mená:
2635 Veselé: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1944–1946 zlúč. s o. Rakovice a Ťapkové do o. Veselie; 1956 pričl. o. Ťapkové.
1773 Veszele, 1786 Weszele, 1808 Veszele, Weselé, 1863–1898 Veszele, 1900–1913 Vigvár, 1920–1944, 1946– Veselé
------------------
Ťapkové: 1773 Tyapkó, Tyapkowe, 1786 Tyapko, 1808 Tyapkó, Ťapkow, Tjapkow, 1863–1907 Tyapkó, 1913 Kismikosfalva, 1920–1944, 1946–1956 Ťapkové
Veselie: 1944–1946 Veselie
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1677 - - 1678 - - Hájek, Martin farár
1678 sept. 10. 1690 - - Kelekovič, Ján farár
1690 apr. 7. 1691 - - Nagy, Ondrej (Veselé, 1661) farár
1691 apr. 21. 1693 apr. 21. Horváth, Štefan (1657-po r. 1697) farár
1693 apr. 18. 1696 máj 7. Savrnovics, Juraj Ján farár
1696 máj 7. 1702 - - Paulikovics, Matej farár
1702 jún 16. 1707 máj 7. Dobšovič, Ondrej Anton farár
1707 máj 12. 1722 - - Borecký, Martin farár
1722 mar. 24. +1750 jún 20. Gašparovič, Jozef farár
1750 aug. 22. 1764 - - Karasz, Ambróz farár
1764 - - 1769 júl 3. Kronner, Jakub farár
1769 júl 3. +1770 mar. 19. Kruslič, Andrej farár
1770 mar. - 1770 - - Ketzer, František farár
1770 - - 1792 - - Karasz, Ambróz farár
1792 máj 9. +1804 sept. 3. Seffcsik, Šimon farár
1804 - - +1835 aug. 12. Chovanček, Ján farár
1835 - - +1843 sept. 12. Stankovič, Juraj (1783-1843) farár
1843 okt. 5. 1848 - - Holček, Juraj, SchP farár
1848 - - +1888 jan. 12. Konečný, Imrich farár
1888 - - 1897 - - Čajkovský, Evarist administrátor, farár 1888 farár
1897 - - 1913 - - Štekláč, Nikodém farár
1913 - - 1930 - - Kubica, Celestín farár
1931 - - 1933 - - Ščepko, Jozef farár
1935 - - 1939 - - Diermek, Kornél Ján farár spolu s Borovcami
1939 - - 1940 - - Blaškovič, Štefan správca farnosti
1940 - - 1956 - - Kosec, Imrich správca farnosti
1956 - - 1988 - - Sprušanský, Ján (1915-1988) správca farnosti 1975 čestný dekan
1988 - - 1991 - - Vlasák, Jozef správca farnosti
1991 - - 2002 - - Daniš Eugen správca farnosti