logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Šariš

Zriadenie:
okolo r. 1200
Titul kostola:
sv. Jakuba (1261)
Iné mená:
Veľký Šariš PO/PV šariš. 1986–1992 pričl. o. Medzany. 1773 Nagy-Saaros, Nagy-Sáros, Welky Sariss, 1786 Nagy-Schárosch, Groß-Scharisch, Welký Ssariš, 1808 Nagy-Sáros, Groß-Scharosch, Welký Ssáryš, 1863–1913 Nagysáros, 1920– Veľký Šariš
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gregorovce (700), k. P. M. Narod. (1335), 2. Medzany (400), k. Všechsvätých (1330), 3. Velkošarišský Kanaš (200), k. P. M. Snež. (1886).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Klement(Veľký Šariš,1332) kňaz
1794 jún 24. 1819 - - Paldián, Jozef farár
1819 - - 1836 - - Károlyi, Ján, de Gotsith et Meretice farár
1836 - - 1877 - - Csukár, Ján, Žigmund, Imrich farár
1877 - - 1887 - - Franček, Dezider administrátor-farár
1887 - - 1900 - - Franček, Dezider farár
1900 - - 1900 - - Uhrinovics, Alexander, ml administrátor
1900 - - 1915 - - Kleinovský, Anton administrátor-farár
1915 - - 1938 - - Koncz, Edmund farár
1939 - - 1940 - - Jusko, Štefan správca farnosti
1940 - - 1951 - - Jančáry, Vojtech farár
1951 - - 1951 - - Leščák Jozef správca farnosti
1951 - - 1990 - - Leščák, Jozef farár
1990 - - 2004 - - Marton, Pavol farár
2004 - - 2009 - - Repický, Alexander farár