logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Meder

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Veľký Meder : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Komárňanská stolica) 1976 pričl. o. Ižop.
1773, 1808 Nagy-Megyer, 1786 Megyer, Nagy-Megyer, 1863–1913, 1938–1945 Nagymegyer, 1920–1938, 1945–1948 Veľký Meder, Nagy-Megyer, 1948–1990 Čalovo, 1990– Veľký Meder
----------------------
Ižop: 1773 Isap, 1786 Ischap, 1808 Izsáp, Isáp, 1863–1920, 1938–1945 Izsap, 1927–1938, 1945–1948 Ižap, Izsap, 1948–1976 Ižop
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ižop (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Veľký Meder,1332) farár
1525 sp. - - - - Gallus (Bacúrov, 1533) farár
1561 a 1562 - sp. - Csepy, Ladislav farár
1564 sp. - - - - Michal (Veľký Meder, 1564) farár
1569 sp. - - - - Gašpar (Veľký Meder, 1569) farár
1634 sp. - - - - Molitoris, Pavol farár
1642 - - - - - Ferenc, Imrich farár
1647 sp. - - - - Völgyes Joannes. farár
1665 okt. 9. 1674 - - Hir, Tomáš farár
1674 apr. 24. 1691 apr. 10. Korody, Jakub farár
1691 apr. 24. 1697 jún - Rigó, Štefan farár
1697 jún 11. 1701 - - Györgyőy, Michal farár
1701 apr. 25. 1702 dec. 10. Kébel, Michal farár
1703 jan. 18. 1703 - - Névery, Pavol farár
1703 máj 1. 1710 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
1710 jan. 22. 1710 mar. 31. Oláh, Bartolomej farár
1716 aug. 1. 1719 - - Palášty, Martin farár
1719 máj 2. 1730 - - Károlyi, Jozef farár
1730 aug. 10. 1738 - - Passarovics, Andrej farár
1738 mar. 8. 1740 - - Boda Josephus farár
1740 apr. 30. 1741 - - Jelenčič, Jozef farár
1750 feb. 18. +1775 okt. 30. Petresics, Ján farár
1775 nov. 30. +1806 nov. 24. Radiškovič, Juraj farár
1807 feb. 6. 1812 feb. 28. Gianone, František farár
1812 feb. 28. 1824 - - Radiškovič, Juraj farár
1824 júl 6. 1829 okt. 19. Haláči, Alojz farár
1829 nov. 8. +1851 okt. 22. Fehér, Leopold farár
1851 okt. 22. 1852 feb. 1. Fehér, Ferdinand farár
1852 jan. 4. +1877 máj 23. Majer, Ján (1810-1877) farár
1877 máj 23. 1877 - - Tremmer Ludovicus. farár
1877 aug. 1. +1894 dec. 25. Ziegler Adalbertus. farár
1895 - - 1909 - - Horváth Jozef sen. farár
1909 - - 1944 - - Marczy Jozef administrátor, farár 1910 farár
1944 - - 1948 - - Cseri, Štefan farár
1948 nov. 1. 1950 jún 15. Czuczor František Melicher, OSB, Dr., správca farnosti
1950 po - 1976 - - Farkas, Eugen správca farnosti
1976 - - 2001 aug. 1. Kovács Ladislav, farár
2001 júl 1. 2001 aug. 15. Bíróczi, Štefan správca farnosti 15. augusta 2001 dekan Dunajská Streda