logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Kýr

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Veľký Kýr : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1942 zlúč. o. Malý Kýr a Veľký Kýr do o. Nitriansky Kýr (1948 Milanovce, 1992 Veľký Kýr).
1942–1945 Nyitrakér, 1945–1948 Nitriansky Kýr, 1948–1992 Milanovce, 1992– Veľký Kýr
-----------------------
Malý Kýr: 1773 Kiss-Kér, 1786 Kisch-Kér, 1808 Kis-Kér, Malý Kýr, 1863–1907 Kiskér, 1913, 1938–1942 Nyitrakiskér, 1920 Malý Kýr, 1927–1938 Malý Kýr, Kis-Kér
Veľký Kýr: 1773 Nagy-Kér, 1786 Nagy-Kér, 1808 Nagy-Kér, Welký Kýr, 1863–1907 Nagykér, 1913, 1938–1942 Nyitranagykér, 1920 Veľký Kýr, 1927–1938 Veľký Kýr, Nagy-Kér
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Veľký Kýr, 1332) farár
1500 sp. - - - - Lukáš (Veľký Kýr, 1500) farár
1515 - - - - - Štefan (Veľký Kýr, 1515) farár
1500 medzi 1600 - - - Krištof (Veľký Kýr) farár
1560 sp. - - - - Ján (Veľký Kýr, 1560) farár
1600 ? - - - - Bolerázi, Štefan farár
1600 ? - - - - Nagy, Juraj (Veľký Kýr, 16. storočie) farár
1624 ? - - - - Lazár Szöllösi, Štefan farár
1626 - - 1630 sp. - Thamy, Valentín farár
1630 sp. - - - - Furcus, Andrej farár
1630 - - - - - Thamy, Valentín farár
1634 sp. - 1642 - - Rezinyi, Juraj farár
1636 ? - - - - Cziráky, Juraj farár
1647 sp. - - - - Tétényi, Štefan farár
1647 sp. - 1650 - - Szily, Ondrej farár
1650 ? - - - - Demeter (Veľký Kýr) farár
1657 sp. - - - - Szakály, Andrej František farár
1660 ? - - - - Čorba, Štefan farár
1669 máj 2. 1671 - - Ballady, Ondrej farár
1671 jún 11. 1676 jún 25. Csedő, Michal farár
1676 jún 25. 1683 jún 7. Orbán, Valentín farár
1686 okt. 14. 1692 júl - Fraňo, Michal farár
1692 aug. 5. 1700 apr. 27. Trsztyánszky, Ján (Jelšovce, -1703) farár
1700 apr. 28. 1706 okt. 31. Jókay, Štefan farár
1706 nov. 16. 1718 máj - Bokor, Ladislav farár
1718 máj 31. 1729 máj 12. Hacko, Juraj farár
1729 máj 10. +1748 dec. 20. Lukáč, Vavrinec Jozef farár
1748 dec. 28. 1751 jún - Kereškéni, František farár
1751 júl 6. +1778 apr. 10. Antal, Ladislav farár
1778 apr. - 1778 máj - Juszko, Matej Andrej farár
1778 máj - +1809 nov. 14. Kováč, Jozef (1744-1809) farár
1810 jan. 2. 1812 aug. - Najmon, Jozef farár
1812 aug. - 1815 sept. 20. Kőváry, Juraj farár
1815 nov. 26. 1833 jan. 30. Lokcsánszky, Pavol farár
1833 feb. 13 1858 okt. - Soóky, Ignác farár
1858 okt. - +1870 jún 28. Hodermann, Ľudovít farár
1870 jún 28. 1870 sept. 14. Horváth, Emanuel farár
1870 - - 1871 okt. - Pongrác, Adolf (1837-1916) farár
1871 okt. - 1872 apr. 4. Horváth, Emanuel administrátor
1872 feb. - 1872 mar. - Lovák, Móric farár
1872 mar. 8. 1892 - - Szilágyi, Eugen farár
1892 - - +1918 dec. 27. Vargha, Ján farár
1919 - - 1950 ? - Nagy Ľudovít farár
1950 - - 1960 - - Dian, Dionýz správca farnosti Veľký Kýr
1960 - - 1967 - - Bende, Teodor správca farnosti
1967 - - 1997 júl 1. Elek, Ľudovít správca farnosti dnešný Veľký Kýr
2006 - - - - - Kasáš Vojtech farár