logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Zlievce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Veľké Zlievce : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773, 1786 Nagy-Zellő, Welké Zelencze, 1808 Nagy-Zellő, Groß-Zellowitz, Welké Zljewce, Welké Zléwce, 1863–1902 Nagyzellő, 1907–1913, 1938–1945 Felsőzellő, 1920 Veľké Zlievce, 1927–1938, 1945–1948 Veľké Zlievce, Nagy-Zellő, 1948– Veľké Zlievce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Zlievce (180), 2. Pôtor (460), 3. Vatovce (40), kap. P. M. Sedemb. (1941), 4. Malé Straciny (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Poznámka :
Podľa Schem.78 je Pôtor fil. farnosti Veľké Zlievce, ale teraz f. Modrý Kameň. Pôtor je uvedený v zozname páp. desiatkov v 14. st., uvádzame ho na stránke far. Modrý Kameň.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Suit(1332,Veľké Zlievce) kňaz
1630 sp. - - - - Verbói Matthaeus. farár
1634 sp. - - - - Nigri, Juraj farár
1647 sp. - - - - Földey, vel Zöley Ambrosius farár
1667 máj 9. 1672 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1674 aug. 21. 1686 - - Zelöy, vel Földey Ambrosius. farár
1687 jan. 25. 1693 apr. 20. Lindvay Georgius farár
1694 sept. 9. 1696 - - Jesenský, František (-1702) farár
1696 feb. 25. 1701 apr. 11. Mogyoróssy, Valentín farár
1701 - - 1701 - - Bélay, Ján farár
1701 - - 1713 nov. 20. Kvacsányi, Ján farár
1713 nov. 23. 1729 - - Nuszgraber, Ján farár
1729 júl 20. 1729 - - Bošáni, Gabriel farár
1729 sept. 25. +1745 júl 26. Thuróczy, František (Oponice, 1700) farár
1745 aug. 31. 1752 - - Kozányi, Ján farár
1752 aug. 8. 1754 okt. 16. Mitický, Mikuláš (Plachtince, -1773) farár
1754 nov. 9. 1757 - - Szalay, Juraj Jozef Xaver farár
1757 máj 21. +1762 apr. 22. Benický, Juraj farár
1762 jún 19. 1764 - - Szigó, Martin (1736-1800) farár
1764 máj 25. +1782 júl 1. Kondlovič, Andrej (1732-1802) farár
1782 sept. - +1786 sept. 4. Andráši, Ladislav farár
1786 - - +1799 apr. 14. Gábor, Ján farár
1799 apr. 26. +1827 feb. 4. Majlát, Mikuláš farár
1827 mar. 2. +1845 dec. 9. Foltényi, Imrich farár
1845 dec. 16. +1873 aug. 12. Fehér, Michal farár
1873 - - +1893 jan. 28. Kanovič, Karol farár
1893 - - 1900 - - Cserháti, Ján farár
1900 - - 1936 - - Horváth, Vojtech Ján administrátor, farár
1936 - - 1939 - - Rédl, Anton správca farnosti
1939 - - 1943 - - Neznámy kňaz správca farnosti
1943 - - 1973 - - Bartal, Ľudovít správca farnosti
1973 - - 1975 - - Pintér, Zoltán správca farnosti potom spravované z Olovár