logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Úľany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Veľké Úľany: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1937–1938, 1945–1976 vyčl. o. Nové Osady.
1773 Nagy-Födémes, 1786 Nagy-Födimesch, 1808 Nagy-Födémes, Welký Fedýmeš, 1863–1913, 1938–1945 Nagyfödémes, 1920–1938, 1945–1948 Veľký Fedýmeš, Nagy-Födémes, 1948– Veľké Úľany
---------------------
Nové Osady: 1937–1938, 1945–1951 Švehlovo, 1951–1976 Nové Osady
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Veľké Úľany) kňaz
1632 sp. - - - - Farár pochádzajúci zo Sedmohradska farár
1666 júl 10. - - - Ledeczky, Daniel farár
1673 máj 5. 1692 - - Vlasics Nicolaus. farár
1692 apr. 20. 1694 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1694 jan. 4. 1696 - - Bognár, Ondrej farár
1696 mar. 28. 1698 máj - Károly, Ján František farár
1698 apr. 18. 1699 - - Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1699 - - 1702 júl - Révay, Ladislav farár
1702 - - +1720 aug. 28. Almáši, Juraj farár
1720 sept. 18. 1730 júl - Gyöngyössy, Juraj Vojtech farár
1730 aug. 14. 1731 júl 2. Klobušický, František farár
1731 júl 16. 1732 - - Jaklin, Štefan farár
1732 okt. 6. 1739 aug. - Kudlík, Imrich farár
1739 aug. - 1741 mar. - Berg, Karol farár
1741 apr. 10. 1765 apr. 29. Cselle, Ján farár
1765 máj 4. +1766 feb. 9. Rényi, Jakub farár
1766 feb. 18. +1784 mar. 20. Hury, Juraj farár
1784 - - +1788 júl 26. Szabó, František (-1788) farár
1788 - - +1819 jan. 28. Szabó, Ján (Veľké Úľany,-1819) farár
1819 - - +1824 okt. 22. Fülóp, Michal (Veľké Úľany) farár
1824 - - +1858 sept. 12. Tóth, Pavol farár
1858 - - 1902 - - Méheš, Karol farár
1902 - - 1909 - - Berényi, Eugen administrátor
1909 - - +1941 nov. 29. Luzsicza Štefan administrátor, farár 1918 farár
1942 - - 1950 - - Borsos, Michal farár
1950 - - 1960 - - Berkes, Imrich farár ako farár bol vo väzení
1960 - - +1988 júl 5. Szokolay, Anton správca farnosti
1990 - - - - - Turányi, Mikuláš správca farnosti 2007 čestné občianstvo