logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Ludince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Anjelov strážcov
Iné mená:
Veľké Ludince: okres Levice/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773 Eölved, 1786 Oelwéd, 1808 Nagy-Ölved, Nagy-Eölved, 1863–1913, 1938–1945 Nagyölved, 1920–1938, 1945–1948 Veľké Ludince, Nagy-Ölved, 1948– Veľké Ludince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kuraľany (850), k. Prem. Pána (1755).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Blažej (Veľké Ludince, 1560) farár
1630 sp. - - - - Dobay, Matej farár
1701 apr. 25. 1702 - - Rudnay, Juraj (1673-1713) farár
1702 máj 15. 1724 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1724 jún 3. 1729 - - Rudnay, Matúš farár
1729 apr. 21. +1757 okt. 3. Szalay, Juraj Jozef Xaver farár
1757 nov. 4. 1760 - - Abranič, Štefan farár
1760 aug. 8. 1779 sept. 20. Arady, Ján Nepomuk farár
1779 okt. - 1786 nov. 23. Kluch, Jozef farár
1786 dec. 12. 1817 sept. 20. Kratochvíla, Michal farár
1817 dec. 30. +1825 mar. 5. Kaprossy, Ján farár
1825 apr. 8. +1833 jan. 11. Zelenák Josephus, Carolus. farár
1833 mar. 13. +1863 jún 20. Kováč, Ignác farár
1863 júl 7. +1883 máj 3. Rudnay, Vavrinec farár
1883 aug. 6. 1909 - - Kopernický, František farár
1909 - - +1918 máj 31. Kudora, Ján farár
1918 - - 1946 - - Pécsi Gustáv farár
1946 - - 1949 - - Prenner, Vojtech administrátor
1949 - - 1956 - - Zalka, Ján farár Najprv ako administrátor, potom ako farár.
1956 - - +1985 dec. 14. Cseri, Ján farár
1985 - - 1989 - - Neznámy kňaz
1989 - - 2009 - - NEMČOK Jozef Štefan farár