logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Chyndice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Veľké Chyndice: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976–1992 zlúč. s o. Malé Chyndice do o. Chyndice.
1773 Nagy-Hind, Wel[ke] Hindicze, 1786 Nagy-Hind, Welké Hindicze, 1808 Nagy-Hind, Alsó-Hind, Welké Hindice, 1863–1913, 1938–1945 Nagyhind, 1920 Veľké Hyndice, 1927–1938, 1945–1948 Veľké Hyndice, Nagy-Hind, 1948–1975, 1992– Veľké Chyndice
-----------------
Chyndice: 1976–1992 Chyndice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Chyndice (600), k. sv. Štefana (1890), 2. Babindol (700), k. sv. Imricha (1909).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec (Veľké Chyndice,1332) farár
1676 máj 6. 1688 - - Turturani, Tomáš farár
1688 júl 14. 1696 - - Černovák, Štefan farár
1696 - - 1697 - - Drietomai, Ján farár
1697 jún 11. 1700 - - Horváth, Pavol Ján farár
1700 mar. 31. 1702 - - Leszkovszky, Andrej farár
1702 Jun 1. 1709 - - Osvald, Michal farár
1709 máj 23. 1710 - - Csitáry, Ján farár
1710 apr. 3. 1724 - - Osvald, Michal farár
1724 feb. 1. 1742 apr. 30. Nemsovay, Ján farár
1742 máj 11. 1745 - - Kuna, Pavol (-1760) farár
1745 júl 3. 1749 - - Alapi, Ján farár
1749 júl 28. 1756 feb. 14. Nedecký, František farár
1756 feb. 14. 1775 - - Lámy, Ondrej farár
1775 - - 1779 - - Herczeg, Juraj farár
1779 - - +1783 sept. - Frstó Mathias. farár
1783 - - +1809 apr. 6. Hladký, Jozef, SJ farár
1809 - - 1837 máj 8. Farkas, Ján farár
1837 sept. 5. 1855 - - Répássy, Ján (1803-1879) farár
1855 - - +1871 jún 17. Holzschuch, František farár
1872 - - 1911 - - Vincze Karol farár 1885 dekan, 1911 kanonik
1911 - - 1931 - - Červenka, Koloman administrátor
1931 - - +1943 dec. 30. Červenka, Koloman farár 1931 okr. dekan
1944 - - 1948 - - Czapalay, Štefan administrátor
1948 - - 1980 - - Koža, Karol Ján, OFM administrátor
1980 - - 1986 - - Csonka, Karol správca farnosti
1986 - - 1990 - - Ešše Imrich farár