logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Chlievany

Zriadenie:
v XV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Kataríny (XVII. st.).
Iné mená:
Veľké Chlievany: okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1773 Nagy-Chlivin, Welke Hlevany, 1786 Nagy-Chliwan, Welke Chlewani, 1808 Nagy-Chlévén, Nagy Hlévény, Welké Chléwany, 1863–1873 Nagychlivén, 1877–1902 Nagychlivény, 1907–1913 Nagyhelvény, 1920– Veľké Chlievany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Haláčovce, Otrhánky (818) k. P. M. Národ. (13. st.), 2. Pečeňanv (770), kap. P. M. Lurd. (1946), 3. Biskupice (385), k. sv. Michala (17. st.), 4. Dvorec (490).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Biskupice,1332) farár
1466 sp - - - - Štefan(Biskupice,1466) farár
1466 sp - - - - Štefan(Haláčovce,1466) kňaz
1466 sp - - - - Stanislav(Haláčovce,1466) kňaz
1511 sp - - - - Ján(Veľké Chlievany,1511) kňaz
1685 - - 1689 - - Szerholec, Martin farár
1689 - - 1692 - - Schuny, Joannes farár
1692 - - 1695 - - Florián, Ján farár
1695 - - 1724 - - Schuny, Joannes farár
1724 - - 1742 - - Polakovics, Joannes farár
1742 - - 1757 - - Letovics, Joannes farár
1757 - - 1774 - - Purmann, Gregorius farár
1774 - - 1780 - - Strbavy, Joannes farár
1780 - - 1811 júl - Trsťáni, Ján farár
1811 - - 1842 - - Dosztall, Martinus farár
1842 - - 1843 - - Šumichrast, Pavol (1811-1868) administrátor
1843 - - 1865 - - Nemák, Ján farár
1865 - - 1868 - - Žilinčík, Juraj farár
1868 - - 1880 - - Laczy Stephanus farár
1880 - - +1888 apr. 18. Šulaj, Juraj farár
1888 - - 1888 - - Hrčka, Pavol administrátor
1888 - - 1893 - - Učnai, Štefan (1859-1903) farár
1893 - - 1899 - - Scheffel, Anton farár
1899 okt. 1. 1900 febr. - Šoltés, Peter (1868-1905) farár
1900 - - 1909 - - Matúš, Rudolf farár
1910 jan. 1. 1911 júl 1. Pelikán, Adam administrátor
1911 júl 1. 1936 jún 22. Turčin, Anton farár
1936 júl 1. 1937 mar. 3. Máchal, Viliam Jozef administrátor
1937 mar. 1. 1939 aug. 28. Briška, Peter farár
1939 sept. 1. 1939 dec. 1. Gašparovič Hlbina, Pavol administrátor
1939 dec. 1 1948 aug. 30. Žovic, Marcel farár
1948 aug. 30. 1950 - - Rúčka, Koloman administrátor
1950 - - 1951 - - Kúdela, Jozef administrátor
1952 - - 1971 - - Kšiňan, Imrich farár
1971 - - 1971 aug. 14. Michalka Michal, ThDr. excurrendo z Bánoviec
1971 aug. 15. +1977 okt. 10. Košík, Vendelín správca farnosti
1978 - - 2000 - - Ferko, Teodor správca farnosti 1993-1999 def. vinc., 1996 honor. dekan