logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká Paka

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava, kráľa
Iné mená:
2573 Veľká Paka : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1940 pričl. o. Čukárska Paka, Malá Paka.
1773 Nagy-Paka, 1786 Nagy-Paka, Elő-Paka, 1808 Nagy-Páka, Groß-Kapeln, 1863–1913, 1938–1945 Nagypaka, 1920–1938, 1945–1948 Veľká Paka, Nagy-Paka, 1948– Veľká Paka
----------------------
Čukárska Paka: 1773 Csukard-Paka, 1786 Cschukar-Paka, 1808 Csukár-Paka, Cukorpaka [!], 1873–1920, 1938–1940 Csukárpaka, 1927–1938 Čukárska Paka, Csukár-Paka
Malá Paka: 1773 Kis-Paka, 1786 Kisch-Paka, 1808 Kis-Páka, Klein-Kapeln, 1863–1913, 1938–1940 Kispaka, 1927–1938 Malá Paka, Kis-Paka.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malá Paka (150), kap. Nájd. sv. Kríža (19. st.), 2. Čukár. Paka (50), kap. P. M. Mena (1936), 3. Macov (250).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1309 sp. - - - - Demeter (Veľká Paka, 1309) farár
1630 a 1634 - sp. - Somogyi, Matúš farár
1647 sp. - - - - Köszeghy, Štefan farár
1668 - - 1673 mar. 15. Erős, Michal farár
1673 mar. 15. 1673 apr. - Petricz, Michal Ignác farár
1673 apr. 25. 1676 - - Szentkirályi, Juraj farár
1676 mar. 20. 1677 okt. 2. Olas, Pavol (Bernolákovo, 1688 farár
1678 - - 1679 - - Vincze Georgius. farár
1679 apr. 12. 1680 - - Kövér, Ján farár
1680 aug. 15. 1681 - - Belluši, František farár
1681 - - +1681 dec. 26. Petricz, Michal Ignác farár
1682 jún 2. 1683 - - Tardoskeddi, Štefan farár
1689 apr. - 1690 - - Berényi, František farár
1690 jún 27. 1690 dec. 20. Vidlics Lucas, Antonius. farár
1691 jan. 3. 1693 apr. 16. Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1693 jún 30. 1693 sept. - Győrffy, Štefan farár
1693 sept. 30. 1695 - - Medgyessy, Juraj farár
1695 okt. 4. 1701 - - Felum, Juraj farár
1701 apr. 20. +1711 - - Korody, Jakub farár
1711 máj 10. +1720 - - Svehlovics, Michal Anton farár
1720 mar. 2. +1723 jan. 7. Kondé, Alexander farár
1723 jún 10. +1730 - - Illyés, Andrej farár
1730 mar. 21. 1733 dec. 3. Mavics, Matej farár
1733 dec. 18. +1751 mar. 10. Földesy, Štefan farár
1751 mar. 18. 1757 jún 17. Egerszeghy, Ján farár
1757 jún 20. 1764 máj 25. Simonyi, Gabriel farár
1764 jún 22. 1772 jan. 21. Hrabovský, Jozef (1732-1784) farár
1772 feb. 19. 1773 - - Arady, František farár
1773 nov. 1. 1784 - - Szabó, František (-1788) farár
1784 apr. 30. +1794 aug. 28. Čenkey, Vojtech farár
1794 sept. 15. +1828 feb. 14. Bognár, Imrich farár
1828 mar. 3. 1830 - - Szakváry, Ján farár
1830 feb. 25. 1839 - - Gergely, Ján farár
1839 jún 12. +1881 aug. 9. Schill, Baltazár farár
1881 nov. 6. +1903 jan. 2. Pergő, Jozef farár
1903 - - 1903 - - Csögley, Koloman administrátor
1903 - - +1933 jan. 2. Rácz, Ján farár
1934 - - +1976 máj 3. Hrabovský, František farár 1941 zástupca dekana, 1947 biskup. škol. komisár, dekan
1976 - - 1982 - - Magyar Karol, administrátor
1983 - - 1988 - - Kiss, Andrej farár
1988 - - - - - Borsanyi, Gašpar farár