logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká nad Ipľom

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1628
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Veľká nad Ipľom: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica) 1973–1990 pričl. o. Trenč.
1773 Vilyke, 1786 Wilyke, 1808 Vilke, Wilka, Welika, 1863–1913, 1938–1945 Vilke, 1920 Veliká, 1927–1938, 1945–1948 Veliká nad Ipľom, Vilke, 1948–1973 Veliká nad Ipľom, 1973– Veľká nad Ipľom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Panické Dravce (940), k. Najsv. Trojice (1910), 2. Trenč (390), k. sv. Alžbety (1923), 3. Jelšovce (250), k. P. M. Kráľ. (1907).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Veľká nad Ipľom) kňaz
1694 okt. - 1693 apr. 3. Jászay, Michal farár
1698 apr. 3. 1707 - - Almáši, Michal farár
1707 máj 5. 1714 - - Lajos, Martin farár
1714 apr. 11. 1717 - - Kászonyi, Žigmund farár
1717 júl 9. 1724 okt. 2. Boda, Adalbert farár
1724 mar. 21. 1724 - - Gálik, Štefan farár
1733 jan. 20. 1737 mar. 7. Mucha, Štefan farár
1737 mar. 7. 1740 - - Demény, Ján (1700-1741) farár
1741 jún 22. 1748 - - Virágh Michael. farár
1748 máj 3. 1754 apr. 29. Buday, František farár
1754 máj 7. 1755 okt. 21. Perneszi, Jozef Matej farár
1755 dec. 7. +1771 máj 1. Čiling, Ján farár
1771 máj 23. 1782 ? - Poroleczky, Štefan farár
1782 - - 1799 ? - Mravík, Lukáš farár
1799 - - 1827 - - Dobos Ignatius farár
1827 - - 1838 - - Simonyi Stephanus farár
1838 - - 1842 - - Szolmossy Georgius farár
1843 - - 1886 - - Voxit-Horváth Joannes farár
1886 - - 1909 - - Borbás Geysa farár
1909 - - 1909 - - Beliczky Eugenius administrátor
1909 - - 1913 po - Dörfel Alexius farár
1913 po - 1976 - - Neznámy kňaz
1976 - - 1977 - - Oravecz, Pavol správca farnosti
1977 - - 1978 po - Trizna, Vojtech správca farnosti