logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Velčice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsv. Trojice
Iné mená:
Velčice: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Velcsicz, Weltschitz, Welczicze, 1786 Welcschicz, 1808 Velcsicz, Welčice, 1863–1882 Velcsic, 1888–1902 Velsic, 1907–1913 Velséc, 1920– Velčice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mankovce (516), k. P. M. Ruž. (1969), 2. Zlatno (484), k. Pov. sv. Kríža (1954).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 - - 1647 - - Ostrotický, Štefan farár
1647 - - - - - Mitický, Mikuláš (Velčice, 1647) farár
1657 - - 1665 - - Reczko, Ján farár
1665 máj 4. 1667 máj 29. Capricorni, Ján, ml. farár
1674 - - 1675 - - Gugyay, Tomáš farár
1675 jan. 25. 1680 - - Rozboril, Juraj farár
1680 mar. 23. 1681 - - Hudák, Štefan farár
1681 apr. 1. 1687 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1687 apr. 22. 1692 jún 26. Püspöky, František Martin farár
1700 jan. 1. 1712 - - Šulík, Ján farár
1712 mar. 5. 1723 - - Raukay, Štefan farár
1723 jún 19. 1740 - - Dubovský, Juraj zo Svätého Kríža farár
1740 máj 20. +1761 dec. 1. Schneider, Adam Jozef farár
1762 feb. 17. +1763 jan. 5. Szatay, Vojtech farár
1763 jan. 23. 1765 - - Koberčík, Štefan farár
1765 jún 26. 1783 - - Rohovszky, Matej farár
1783 - - +1812 máj 21. Gulík, Filip farár
1812 máj 22. +1827 sept. 16. Ujhelyi Joannes. farár
1827 - - +1840 nov. 27. Čupovič, Jozef farár
1840 - - +1882 mar. 22. Jesenský, Ján (1814-1882) farár
1882 mar. 19. 1901 - - Oszvald, Ľudovít farár
1901 - - 1902 - - Csambál František administrátor
1902 - - 1902 po - Jarabek Jozef administrátor
1902 - - 1908 - - Karács Stephanus farár
1908 - - 1914 - - Pathy, Július (1877-po r. 1920) farár
1914 - - 1931 - - Horváth, František (1884) farár 1929 dekan
1931 - - 1937 - - Beznák Alexander farár
1938 po - 1944 - - Pánik, Pavol správca farnosti
1944 - - 1971 - - Pánik, Pavol farár
1971 - - 1990 - - Hrbča, Martin správca farnosti cirkevný sudca
1990 - - +1997 - - Bernát, Viliam správca farnosti
1997 dec. 1. 2003 júl 15. Podlipa, Stanislav administrátor
2003 júl 15. 2004 júl 1. Tassari Gabriel administrátor
2004 - - 2005 - - Jaroš, Ivan administrátor