logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Valaliky

Zriadenie:
1334
Titul kostola:
Všechsvätých (1786).
Iné mená:
Valaliky KS/KI abov. 1961 zlúč. o. Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých do o. Valaliky. 1961– Valaliky Bernátovce: 1773 Bernáthfalva, Bernatfalva, 1808 Bernáthfalva, Bernátowá, 1863–1913, 1938–1945 Bernátfalva, 1920 Bernatovce, 1927–1938, 1945–1961 Bernátovce Buzice: 1773, 1863–1882 Buzafalva, 1786 Buzafalwa, 1808, 1888–1913, 1938–1945 Búzafalva, 1920–1938, 1945–1961 Buzice Košťany: 1773, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Csontosfalva, 1786 Cschontoschfalwa, 1920–1938, 1945–1961 Košťany Všechsvätých: 1773, 1786 Mindszent, 1808 Kassa-Mindszent, Koksó-Mindszent, Mindszentfalva, 1863–1902 Koksómindszent, 1907–1913, 1938–1945 Kassamindszent, 1920 Košický Micent, 1927–1938, 1945–1961 Všechsvätých
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Geča (1.100), k. P. M. Narod. (1750), kap. Prem. Pána (1810), 2. Kokšov-Bakša (900), k. P. M. Nep. Srdca (1950).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,geča) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Geča) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Lademerius(1332,Kokšov) kňaz
1802 máj 20. 1828 - - Ladomerszky, Ladislav, Štefan, de Ladomirová farár
1828 - - 1839 - - Krist, František farár
1839 - - 1842 - - Máczy, Ján farár
1843 - - 1853 - - Jergenc, František farár
1854 - - 1879 - - Lovassy, Imrich farár
1879 - - 1890 - - Szabó, Jozef (1839-1892) administrátor-farár
1890 - - 1890 - - Virág, Pavol administrátor
1890 - - 1900 - - Grofcsik, Jozef farár
1900 - - 1931 - - Plent, Štefan administrátor-farár
1931 - - 1950 - - Šimkovič, Štefan administrátor-farár
1950 - - 1951 - - Leščák Jozef správca farnosti
1951 - - 1952 - - Hlaváč, Štefan správca farnosti
1952 - - 1998 - - Nickel, Elemír správca farnosti
1998 - - 1999 - - Kamas, Juraj farár