logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Unín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Unín: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Unin, Unyny, 1786 Unim, 1808 Unim, Unín, 1863–1907 Unin, 1913 Nagyúny, 1920– Unín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Radimov (830), k. sv. Zuzany (1734).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Ján (Unín, 1561) farár
1632 a 1634 - sp. - Molerius, Benedikt farár
1646 júl 15. 1650 - - Deandreacz, Anton Augustín farár
1650 apr. 26. 1656 - - Matkovič, Fabián farár
1656 máj 1. 1663 sept. 3. Jadrna, Martin farár
1664 jan. 1. 1667 - - Veszeley Joannes, Ignatius. farár
1667 - - 1668 - - Drényi, Pavol František farár
1668 okt. 21. 1681 - - Szlováky, Ján Juraj farár
1681 mar. 2. 1718 júl 12. Rozboril, Juraj farár
1719 júl 12. 1728 júl 1. Agnelli, Juraj Imrich farár
1728 júl 19. 1731 aug. 3. Desy, Anton farár
1731 júl 18. 1743 aug. - Markovič, Martin Ján farár
1743 aug. 2. 1744 feb. 7. Polakovič, František farár
1744 feb. 7. +1761 sept. 17. Barcaj, Martin (18. stor.) farár
1761 okt. 30. +1770 feb. 8. Kabarec, Jozef farár
1770 apr. 7. 1780 - - Vincze Laurentius. farár
1780 - - +1809 aug. 18. Polakovič, Pavol farár
1809 - - +1846 jan. 23. Malagyi, Jozef farár
1846 jan. - 1846 apr. - Červenka, Mikuláš farár
1846 - - +1861 dec. 13. Madový, Jozef farár
1861 dec. - 1862 apr. - Novák, Ján (1836-1904) farár
1862 feb. 22. 1867 mar. - Čierny, Alojz farár
1867 mar. - 1867 máj - Jankovich, Jozef administrátor
1867 máj - 1886 júl 1. Križák, Jozef farár
1886 júl - 1886 nov. - Kubicza Terentius administrátor
1886 nov. 4. 1916 - - Horňáček, Pavol farár
1916 - - 1917 - - Melišek Ján administrátor
1917 - - 1934 - - Melišek Ján farár
1934 - - 1938 - - Satko Jozef administrátor
1938 - - 1944 - - Matuška, Emil administrátor
1944 - - 1947 - - Hrčka, Jozef správca farnosti
1947 - - 1962 - - Stachovič, Ferdinand správca farnosti školský dekan, od r. 1953 zástupca okresného dekana
1962 - - 1985 - - Pernecký, Martin farár
1985 - - 1995 ? - Karáč Jozef, administrátor dekan