logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turzovka

Zriadenie:
Farnosť vznikla ako evanjelická v r. 1615, katolícka zriadená 1694.
Titul kostola:
Nanebovzatia Panny Márie (1726)
Iné mená:
Turzovka: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1954 vyčl. o. Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa.
1773 Turzovka, Turzowka, 1786 Turczowka, 1808 Thurzófalva, Turzófalva, Turzowka, 1863 Thurzófalva, 1873–1902 Turzovka, 1907–1913 Turzófalva, 1920 Turzovka, Kysuce, 1927 Turzovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Korňa (3.000), k. B. S. J. (1949), 2. Dlhá nad Kysucou (1.500), k. P. M. Sedemb. (1954).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 sp. - - - - Pružinský, Mikuláš licenciát
1674 sp. - - - - Tvardoka, Blažej, SJ kňaz
1686 pribl. - 1694 - - Rudinský, Juraj licenciát
1694 - - 1695 - - Ribáni, Juraj Jozef, S.J. farár
1695 - - 1712 - - Dzian, Laurentius farár
1712 - - 1718 - - Stephánik, Andreas farár
1718 - - 1724 - - Janaček, Vincent, OFM farár
1724 - - 1733 - - Domaniczky, Mathias farár
1733 aug. 10 1736 - - Hudek, Joannes farár
1737 - - 1737 - - Urban, Simper, OFM farár
1737 - - 1741 mar. - Bartalik, Georgius farár
1741 - - 1755 - - Balazsovics, Nicolaus farár
1755 - - 1760 - - Zsilkay, Antonius farár
1760 - - 1774 - - Lančo, Juraj farár
1774 - - 1775 - - Lukačovič, Štefan, OFM farár
1775 - - 1797 - - Bánovszky, Stephanus farár
1797 - - 1808 - - Szluka, Ladislaus farár
1808 - - +1829 júl 5. Fábry, Andrej farár 1826 dekan Čadca
1829 - - 1840 - - Daniš, František Xaver farár
1840 - - +1849 sept. 1. Lacko, Ján (1800-1848) farár
1849 - - 1883 - - Tagáni, František farár vicearchidiakon Čadca
1883 - - 1898 - - Tvrdý, Ján (1852-1898) administrátor, farár 1893 dekan
1898 - - 1912 - - Lonský, Július farár
1912 - - 1912 - - Bednárik, Vincent administrátor
1912 - - 1918 - - Diera, Ignác (1865-1940) farár
1918 - - 1918 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) administrátor 2 mesiace
1918 - - 1960 - - Točík, Karol farár
1960 - - 1982 - - Rosa, Andrej správca farnosti
1982 - - 1985 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
1985 - - 2000 - - Mahrík, Ivan správca farnosti 1997 honor. dekan
2000 - - 2001 - - Mičúch, Pavol administrátor
2001 - - 2008 - - Petráš, Jozef farár
2008 - - 2009 - - Týleš, Andrej administrátor
2009 - - 2014 - - Dobiaš, Karol farár