logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turany nad Ondavou

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
sv. Anna (1838)
Iné mená:
Turany nad Ondavou SP/PV zemplín. 1964 pričl. o. Petejovce; 1964–1990 pričl. o. Vyšný Hrabovec. 1773 Turány, Turanye, 1786, 1873–1882, 1907–1913 Turány, 1808 Turány, Turany, 1863 Turján, 1888–1902 Zemplénturány, 1920–1948 Turiany, 1948– Turany nad Ondavou Petejovce: 1773, 1786 Petőfalva, Petöjowcze, 1808 Petőfalva, Petjowce, Peťowce, 1863–1902 Petőfalva, 1907–1913 Kispetőfalva, 1920 Petejovce, Peterjovce, 1927–1964 Petejovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Niž. Olšava (449), k. P. M. Narod. (1820), 2.Vyš. Hrabovec (80), k. sv. Petra a Pavla (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1809 - - 1813 - - Dvoreczky, Otto, OFM administrátor
1813 - - 1815 - - Szenczy, Eduard, OFM administrátor
1815 - - 1817 - - Czichy, Jozef administrátor
1818 - - 1822 - - Hegedüs, Ján farár
1822 - - 1824 - - Jarabin, Štefan farár
1824 jan. 10. +1849 júl 4. Marušák, Imrich administrátor
1849 - - 1867 - - Ňárši, Jozef administrátor, farár 1856 farár
1868 - - 1871 - - Képeš, Ján administrátor
1871 - - 1889 - - Vitko, Jozef administrátor
1889 - - 1890 - - Virág, Pavol administrátor
1890 - - 1924 - - Knapík, Jozef (1855-1932) administrátor
1924 - - 1927 - - Hudák, Anton administrátor
1927 - - 1935 - - Neznámy kňaz
1935 - - 1940 - - Kuča, Ján administrátor
1940 - - 1942 - - Ortuta, Ľudovít administrátor
1943 - - 1945 - - Soľar, Juraj správca farnosti
1945 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1953 - - Varga, Andrej (1919-2011) správca farnosti
1954 - - 1955 - - Kľučár, Michal (1920-1988) administrátor
1955 - - 1959 jún 15. Borovský, Matej administrátor
1959 - - 1967 - - Koromház, Štefan správca farnosti
1967 - - 1969 - - Šárocký, František správca farnosti
1969 - - 1973 - - Rimár, Michal farár
1974 - - 1982 - - Fogaš, Andrej administrátor
1982 - - 1990 - - Závadský, Tibor administrátor
1990 - - 1996 - - Pastir, Jozef farár
1997 - - 2003 - - Kendra, Jozef farár