logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trstice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšieho Tela Kristovho
Iné mená:
Trstice: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Nagy-Szegh, 1786 Nadszeg, 1808, 1863 Nádszeg, Nagyszeg, 1873–1948 Nádszeg, 1948– Trstice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1672 sp. - 1676 - - Kürthy, Juraj farár
1676 máj 9. 1678 - - Vlasics Nicolaus. farár
1678 jún 6. 1684 jan. - Illyés, Štefan farár
1684 apr. 12 1687 - - Tolmácsy, Štefan farár
1687 máj 21. 1688 - - Ravasz Novácz, Štefan farár
1688 máj 23. 1689 - - Lipthay, Štefan farár
1689 jún - 1692 - - Vincze Georgius. farár
1692 apr. 27. 1693 - - Zindesák, alias Ürghe Joannes. farár
1693 máj 1. 1694 - - Szunyog, Pavol farár
1694 jan. 8. 1698 apr. 28. Szenczy, Juraj farár
1698 júl 15. 1707 - - Svehlovics, Michal Anton farár
1707 mar. 25. 1710 - - Rigó, Štefan farár
1710 - - 1719 apr. 13. Fábry, Jakub farár
1719 apr. 21. 1739 máj 20. Hulík, Ján farár
1739 máj 20. +1750 nov. 12. Garay, Juraj Martin Peter farár
1750 nov. 20. +1765 feb. 28. Libényi, Michal farár
1765 mar. 15. 1767 - - Verebélyi Ladislaus. farár
1767 - - 1767 - - Fribeisz, Ignác z Biskupíc farár
1767 nov. 15. 1773 jún 25. Farkas, Peter (17. stor.) farár
1773 jún 23. +1777 aug. - Arady, Ignác farár
1777 sept. 29. +1798 jan. 2. Szevaldt, Jozef farár
1798 - - 1814 - - Csoka, Gabriel farár
1814 - - 1858 - - Jankó, Alexander farár
1858 - - 1902 - - Döme, Móric farár
1902 - - 1909 - - Bernkopf, Karol farár
1909 - - 1953 - - Ambruskó Ľudovít administrátor, farár
1953 - - 1958 - - Lakatos Imrich správca farnosti
1958 - - +1987 apríl 22. Restály, Michal správca farnosti 1975 č. dekan
1987 - - 1996 - - Tomašek Ladislav, farár