logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trstená

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Trstená: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1975 pričl. o. Ústie nad Priehradou (1953 zlúč. o. Oravské Hámre, Osada a Ústie do o. Ústie nad Priehradou).
1773 Trstzenna, Trstenna, 1786 Trsztenna, 1808 Trsztyenna, Trstěnná, 1863–1913 Trsztena, 1920– Trstená
Ústie nad Priehradou: 1953–1974 Ústie nad Priehradou
Oravské Hámre: 1773 Hamri ad Oszadam, Hamri, Hamry ad Oszad[am], 1786 Oszada-Hamri, 1808 Oszada-Hámri, Osada Hámry, 1863–1913 Hámri, 1920–1948 Hámry, 1948–1953 Oravské Hámre
Osada: 1773, 1786, 1863–1873, 1888–1913 Oszada, 1808 Oszada, Osada, 1877–1882 Oszáda, 1920–1953 Osada
Ústie: 1773 Usztya, Ustya, 1786, 1863–1877, 1888 Usztya, 1808 Usztya, Usťa, 1882 Usztya, Usztye, 1892–1913 Usztye, 1920 Ustie, 1927–1946 Ústie nad Oravou, 1946–1953 Ústie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brezovica (1150), k. P. M. Navšt. (1897), kapl. sv. Anny (1911), 2. Zábiedovo (865), k. B. S. J. (1934), 3. Trstená, m. č. Ústie n. Pr. (370) kap. sv. Antona Pad. (1898).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 a 1560 - sp. - Gregor (Trstená, 1559) farár
1581 sp. - - - Rokoš, Michal farár
1673 sp. - - - Mikinič farár
1680 mar. 4. - - - Podsklanský, Stanislav Ján farár
1692 - - - - - Rybársky, Ján farár
1705 jan. 13. 1713 - - Golkovič, Ján farár
1713 feb. 24. 1731 - - Brestanský, Juraj farár
1731 aug. 21. 1735 máj 14. Holický, Ján farár
1735 máj 14. 1738 - - Kmoško, Imrich farár
1738 máj 5. +1762 sept. 29. Utoss, Andrej farár
1762 okt. 13. - - - Banó, Ondrej farár
1789 - - 1802 - - Trstiansky, Matúš farár
1802 - - 1807 - - Kostka, Štefan (1744-1807) farár
1807 - - 1827 - - Koroda, Matej farár
1828 - - 1845 - - Virosztek Josephus farár
1828 sp. - 1829 sp. - Machay, Ján farár
1845 - - 1847 - - Varzely, Jozef farár
1847 - - 1874 - - Korcyll, Rudolf farár
1874 - - 1902 - - Pirončák, Štefan farár
1902 - - 1944 - - Zaják, Štefan farár
1944 jan. - 1944 sept. - Sedlák, Bartolomej administrátor
1944 - - 1960 - - Bačík, Michal farár
1960 - - 1969 - - Marek, Michal farár
1969 nov. - 1969 dec. - Mrovčák, Jozef administrátor
1969 - - 1974 - - Korbeľ, Peter správca farnosti
1975 febr. - +1984 - - Maslančík, Ján správca farnosti
1985 - - 1990 - - Imrich, Andrej správca farnosti
1990 - - 2006 - - Tondra, Michal farár