logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tribš(Poľsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený.
Stručné dejiny:
Tribš (poľ. Trybsz, maď. Újterebes, Tribs, nem. Treibs) je dedina na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1920 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1812 sp. - - - - Virosztek Josephus farár
1821 sp. - - - - Koltzunay Michael farár
1822 sp. - 1824 sp. - Nálepka, Ján Evanjelista farár
1825 sp. - 1835 sp. - Spernakovits Carolus farár
1836 sp. - - - - Dzurilla Josephus farár
1837 sp. - - - - Giblyak Mathias farár
1838 sp. - 1856 sp. - Bohinszky Joannes farár
1943 - - 1945 - - Kubičár, Ján správca farnosti