logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčianska Turná

Zriadenie:
pred r. 1588 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Martina (1588)
Iné mená:
Trenčianska Turná: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1975 pričl. o. Hámre.
1773 Thurna, Turna, 1786, 1863–1902 Turna, 1808 Túrna, 1907–1913 Tornyos, 1920 Turná, 1927– Trenčianska Turná
Hámre: 1773 Hamrj, Hamry, 1786, 1877–1902 Hamri, 1808 Hámri, Hamří, Hámry, 1863 Hamry, 1873 Hámri, 1907–1913 Hámoros, 1920–1974 Hámry [1975– Hámre]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Veľké Bierovce (770), k. sv. Vendelína (1945), 2. Opatovce (310), kap. P. M. Sedemb. (1969), 3. Malé Stankovce (320), 4. Sedličná (380), 5. Rozvadze (450), 6. Trenčín-Belá (60), 7. Hámry (40).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Obec Turná pôvodne cirkevne patrila pod katolícku faru vo Veľkých Bierovciach, kde bol kostol zasvätený sv. Jurajovi. Z rokov 1332 – 1337 je zápis odvodu cirkevných desiatkov - spomína sa Kliment, neskoršie Blažej (1406), Matej (1454), Ondrej (1538) a Benedikt (1544).
Najstaršia zmienka o drevenej kaplnke v Turnej je z roku 1406. V listine sa povoľuje jej zväčšenie, prestavanie z kameňa a tiež, že sa môže okolo nej pochovávať. Túto listinu si dal bierovský farár znova potvrdiť v roku 1544, že v nej môže iba on prípadne jeho kaplán vysluhovať sviatosti.
Keďže v polovici 16. storočia bierovský kostol zabrali protestanti, katolícky farár sa premiestnil do Turnej. Schematizmy nitrianskej diecézy o Turnej uvádzajú: „... fara a škola existovali pred rokom 1588 ..." .
Kostol bol zasvätený sv. Martinovi – biskupovi. Príchodom jezuitov do Trenčína 1645 (Skalka) nastala intenzívna rekatolizácia.
Už v rokoch 1651 – 52 sa spomína páter Ján Lingo, že v Turnej vysluhoval sviatosti. Vpádom Turkov na Považie r. 1663 bol ochromený život v 17 dedinách, ktoré vypálili.
Pre obnovený kostol v Turnej si dali veriaci odliať zvon v roku 1678 od zvonolejára Jána Vanču. V roku 1690 bola pristavená bočná kaplnka. Turniansky kostol bol niekoľkokrát obnovovaný, prestavaný, zväčšovaný.
Pôvodne gotický kostol bol generálnou prestavbou zbarokizovaný v r. 1754 – 56 a bola vymurovaná veža a v kostole bola dostavaná klenba. V interiéri bol postavený nový hlavný oltár sv. Martina a bočný oltár sv. Jána Nepomuckého.
Do roku 1785 sa mohlo pochovávať pri kostole. Potom bol vyčlenený pozemok za obcou a je tam doteraz cintorín.
Počas 1. svetovej vojny (25.10.1916) sa uskutočnila rekvirácia siedmich zvonov z farnosti. Vzhľadom na narastajúci počet veriacich sa uskutočnila prestavba kostola v roku 1921 – 22. Stavba bola predĺžená a zväčšená o dve bočné lode. Posviacku uskutočnil novovymenovaný nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko 25.9.1922.
V kostole sú od roku 1964 nové moderné oltáre: hlavný a dva bočné. V hlavnej lodi sú po stranách sochy v nadživotnej veľkosti: sv. Terezka a sv. Ján Nepomucký.
V Trenčianskych Stankovciach bol v rokoch 1991 – 94 svojpomocne postavený nový kostol a keďže vo farnosti bolo viac ako päťtisíc veriacich, bolo nutnosťou ju rozdeliť. 1. júla 2003 bola obnovená farnosť Veľké Bierovce s filiálkami Opatovce, Trenčianske Stankovce.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kliment(Veľké Bierovce,1332) kňaz
1406 sp. - - - - Blažej(Veľké Bierovce,1406) kňaz
1454 sp. - - - - Matej (Veľké Bierovce,1454) kňaz
1538 sp. - - - - Ondrej(Veľké Bierovce,1538) kňaz
1544 sp. - - - - Benedikt(Veľké Bierovce,1544) kňaz
1651 - - 1652 - - Lingo, Ján kňaz
1678 - - 1690 - - Uhrovics, Andreas farár
1690 - - 1715 - - Palkovics, Georgius farár
1715 - - 1723 - - Baroš, Ján farár
1723 - - 1737 - - Borcsányi, Joannes farár
1737 - - 1757 - - Kaprányi, Balthasar farár
1757 - - 1773 - - Beško, Ján Krstiteľ farár
1773 - - +1776 - - Letovics, Joannes farár
1776 - - 1806 - - Korpásy, Joannes farár
1806 - - 1840 - - Mészáros, Jozef (1776-1840) farár
1840 - - 1868 - - Klobucký, Anton farár
1868 - - +1890 - - Remiš, Ján farár
1890 - - 1890 - - Aleithner, Jozef administrátor
1890 - - 1902 - - Čulen, Michal farár
1902 - - 1932 - - Buček-Šujanský, Andrej farár
1931 - - 1933 - - Vršanský, Justín administrátor
1933 - - 1954 - - Bartáček, František farár
1954 - - 1960 - - Samák, Štefan správca farnosti
1960 - - 1968 - - Horváth, Pavol správca farnosti
1968 - - 1976 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
1976 - - 1983 - - Čierny, Štefan, ThBac. správca farnosti 1977 č. dekan
1983 po - 1990 febr. 1. Šadlák, Pavol správca farnosti 1988 honor. dekan
1990 - - 2001 - - Kopecký, Michal správca farnosti
2001 - - 2004 - - Gavenda, Pavol správca farnosti sekretár trenčian. dekanátu