logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trebišov

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Navšt. (1504)
Iné mená:
Trebišov TV/KI zemplín. 1988 pričl. o. Milhostov. 1773 Terebes, Trebissow, 1786 Terebesch, Trebissow, 1808 Tőke-Terebes, Třebissow, 1863 Terebes, 1873–1913 Tőketerebes, 1920– Trebišov Milhostov: 1773, 1786 Miglész, Méglesz, Miglessow, 1808 Miglész, Miglisow, 1863–1913 Miglész, 1920 Meglisov, 1927–1948 Miglešov, 1948–1987 Milhostov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vojčice (1.000), k. P. M. Sedemb. (1970), 2. Milhostov (400), 3. Zempl. Hradište (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Pramene:
https://www.trebisov.rimkat.sk/historiaknazi.php [9.1.2024]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1326 - - - - - Peter(Trebišov,1332) kňaz tiež medzi r. 1332,1337
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Trebišov,1332) kňaz
14. st. - - - - Dominik(14 st.) farár
14. st. - - - - Štefan(14 st.) farár
15. st. - - - - Peter(15 st.) farár
1657 - - - - - Peterlenič, Matej, OSPPE farár
1660 máj - 1663 - - Szertics, Ján, OSPPE farár
1663 - - 1669 - - Benkovič, Augustín, OSPPE farár
1676 - - - - - Barilovič, Ľudovít, OSPPE farár
1680 ? - - - - Jurkovič, Martin, OSPPE farár
1714 - - 1718 - - Ambrovič, Ladislav, OSPPE farár
1726 - - 1729 - - Sajman, Ladislav, OSPPE farár
1735 - - 1739 - - Četenyi, Imrich, OSPPE farár
1740 - - 1741 - - Bilniczki, Anzelm, OSPPE farár
1749 - - - - - Juhás, Augustín, OSPPE farár
1750 - - - - - Gellej, Ignác, OSPPE farár
1754 - - - - - Pocharnok, Martin, OSPPE farár
1755 - - - - - Kollarič, Joachim, OSPPE farár
1756 - - 1759 - - Kuzlicz, Michal, OSPPE farár
1765 - - - - - Vincze, Jozef, OSPPE farár
1768 - - - - - Kardoš, Lukáš, OSPPE farár
1771 - - - - - Remanvegy, Jozef, OSPPE farár
1773 - - 1777 - - Rimanóczy, Jozef, OSPPE farár
1779 - - 1780 - - Aszalos, Tadeáš, OSPPE farár
1780 - - 1782 - - Laczay, Alexander, OSPPE farár
1783 - - 1785 - - Kubinský, Gabriel, OSPPE farár
1786 - - 1786 - - Hirsch, Jozef, OSPPE farár
1786 - - 1788 - - Révész, Ľudovít farár
1788 aug. 24. +1828 máj 30. Bodnár, Ján Nepomúcky, st farár
1828 aug. 27. 1837 - - Solčáni, Adam farár
1837 - - +1848 - - Miller, Ján farár
1848 - - +1879 jún 13. Piller, Štefan farár
1879 - - 1897 - - Perlsberg, Eduard farár
1897 - - 1918 - - Hiszem, Koloman farár
1918 - - 1936 - - Lenz, Jozef farár
1936 - - 1950 - - Schmidt, Dezider farár
1951 - - 1954 - - Benkő, Štefan (1906-1984) farár
1954 - - 1969 - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1969 - - 1990 - - Machala, Jozef administrátor
1990 - - 1992 - - Čelovský, Jozef, SchP farár
1992 - - 2003 - - Lauda, Ján farár
2003 - - 2009 - - Dronzek, Jozef farár