logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Topoľčianky

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Topoľčianky: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Kis-Tapolcsan, Klein-Tapolcschan, Male Tapolcžany, 1786 Klein-Tapolcschán, Kisch-Tapolcschán, Malé Tapolčany, 1808 Kis-Tapolcsán, Malé Topolčany, 1863–1873, 1888–1913 Kistapolcsány, 1877–1882 Kistapolcsán, 1920 Malé Topolčany, Topolčianky, 1927– Topoľčianky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hostie (1.400), k. Pov. sv. Kríža (1798).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Topoľčianky) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Dominik (Hostie, 1332) farár
1559 sp. - - - - Melek, Blažej farár
1561 sp. - - - - Veresváry Michael. farár
1630 sp. - - - - Posgay, Ján (17. stor.) farár
1637 - - 1657 - - Heleri, Ondrej farár
1657 - - 1663 - - Martinkovič, Martin František farár
1663 apr. 4. 1665 - - Petrus, Valentín farár
1665 apr. 13. 1673 - - Lipčák, Juraj František farár
1673 jún 28. 1679 - - Széplaky, Juraj farár
1679 apr. 7. 1680 - - Mokrý, Pavol farár
1680 máj 15. 1685 - - Szuchányi, Andrej farár
1685 feb. 25. 1692 - - Hacko, Pavol farár
1692 jún 26. 1693 - - Püspöky, František Martin farár
1693 - - 1694 - - Révay, Karol farár
1694 mar. 3. 1697 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár
1697 feb. 23. 1706 - - Drietomai, Ján farár
1706 apr. - 1706 - - Magassy, Imrich Jozef farár
1706 aug. 6. 1710 jan. 8. Révay, Tomáš farár
1711 apr. 25. 1711 máj 26. Kárász, Ján farár nenastúpil
1711 máj 26.- 1714 - - Tarkovics, František farár
1714 mar. 11. 1725 - - Miletič, Ján Jozef farár
1725 okt. 11. 1727 feb. 21. Baláši, Anton farár
1727 mar. 5. 1750 - - Matejovič, Eliáš farár
1750 jún 24. +1753 apr. 14. Boldiš, Ondrej farár
1753 máj 14. +1773 apr. 21. Mertinger, Leopold farár
1773 máj 9. +1782 aug. 10. Schmidt, Juraj (Topoľčianky, 1782) farár
1782 - - 1789 - - Rajczy, Ján farár
1789 máj - 1797 - - Hrabovský, Pavol farár
1797 - - 1804 - - Szörényi, Ján farár
1804 máj 30. 1817 okt. 10. Pritzel, Martin farár
1817 okt. 24. +1857 mar. 11. Dlhovský, Jozef farár
1857 apr. 3. +1889 apr. 25. Trsztyánszky Josephus. farár
1889 - - 1896 - - Köves, Jozef farár
1896 - - 1899 - - Vendégh, Andrej administrátor
1899 - - +1911 jan. 3. Martinček, Ján (1847 - po r. 1920) farár
1911 - - 1923 - - Klacsánszky Jozef farár
1923 - - 1923 - - Valach Michal administrátor
1924 - - 1950 - - Jakabovič Ján farár
1951 - - 1952 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
1952 - - 1954 - - Kozmon, Ľudovít administrátor
1954 - - 1962 - - Zemaník Alojz správca farnosti
1962 - - 1999 - - Scheimer, Emil správca farnosti r. 1971 asesor, r. 1974 dekan
1999 - - 2004 august 1. Scheimer, Emil farár