logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tesárske Mlyňany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Zvestovania Pána
Iné mená:
Tesárske Mlyňany: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1924–1928 zlúč. o. Mlyňany a Tesáre nad Žitavou do o. Mlynianske Tesáre, 1960 do o. Tesárske Mlyňany.
1924–1928 Mlynianske Tesáry, 1960– Tesárske Mlyňany
-----------------------
Mlyňany: 1773 Malonya, Mlinan, Malinany, 1786 Malonya, Malinowi [!], 1808 Malonya, Maloňany, Maleňany, Mlýňany, 1863–1913 Malonya, 1920–1924, 1928–1960 Mlyňany
Tesáre nad Žitavou: 1773 Taszár, Tasar, Tasare, 1786 Taszar, 1808 Taszár, Tißar, Tesáre, Tesáry, 1863 Thaszár, 1873–1902 Taszár, 1907–1913 Barstaszár, 1920–1924 Tesáre, 1928–1931 Tesáry, 1931–1948 Tesáry nad Žitavou, 1948–1960 Tesáre nad Žitavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vieska n. Žitavou (540), k. sv. Juraja, m. (1793). - K 38, p 29, s 24. Duchovný správca: Štefan Turček.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(1332,Mlyňany) kňaz
1438 sp. - - - - Mikuláš (Tesáre nad Žitavou, 1438) farár
1561 sp. - - - - Adam (Putnok, 1561) farár
1616 sp. - - - - Oszychka, Vavrinec farár
1630 sp. - - - - Maróthy, Martin (Tesáre nad Žitavou, 1630) farár
1643 a 1647 - sp. - Jakostovič, Ján farár
1657 sp. - - - - Husár, Abrahám farár
1672 - - 1679 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1679 máj 12. 1684 - - Námošný, Ján farár
1684 - - 1686 - - Haszkó Paulus farár
1687 - - 1688 - - Magdalen, Adam farár
1688 máj 14. 1713 nov. 20. Husár, Juraj Ján (?-1713) farár
1714 jan. 6. +1747 jan. 10. Tomašek, Pavol farár
1747 jan. 26. +1748 sept. 29. Kračún, Jozef farár
1748 okt. 3. +1759 jan. 7. Helmich, Jozef farár
1759 jan. 27. 1789 - - Bernolák, Matej farár
1789 - - +1825 nov. 9. Rajczy, Ján farár
1825 nov. 22. 1867 nov. 5. Thebery, Štefan farár
1867 - - +1887 mar. 4. Scolari, Ignác farár
1887 - - 1887 po - Čižmár, Martin administrátor
1887 - - +1908 jún 26. Kormanovič, Ondrej farár
1908 - - 1931 - - Novotný, Ján farár
1931 - - +1944 nov. 3. Mészáros Ľudovít farár
1944 - - 1945 - - Venger, Ján administrátor
1945 - - +1970 febr. 14. Maurery Rudolf, ThDr. farár
1970 marec 19. 1999 - - Turček, Štefan administrátor 1973 čestný dekan
1999 - - 2005 sept. 15. Turček, Štefan farár