logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tekovské Lužany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Lužany p. Tekovské Lužany
2389 Tekovské Lužany: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1965 pričl. o. Hulvínky, Tekovské Lužianky (1945 vyčl. o. Medvecké).
1773 Nagy-Salló, Welke Sarluky, 1786 Nagy-Schalló, Welké Ssarluky, 1808 Nagy-Sarló, Nagy-Salló, Welké Ssarluhy, 1863–1913, 1938–1945 Nagysalló, 1920 Veľké Šarluhy, 1927–1938, 1945–1948 Tekovské Šarluhy, Nagy-Salló, 1948– Tekovské Lužany
--------------------------
Hulvínky: 1773 Hölvény, Hulwinky, 1786 Höllwény, Hulwinka, 1808 Hölvény, Hulwínky, 1863–1913, 1938–1945 Hölvény, 1920 Hulvienky, Hulvinka, 1927–1938, 1945–1948 Hulvínky, Hölvény, 1948–1965 Hulvínky
Tekovské Lužianky: 1773 Kis-Salló, Male Sarluky, 1786 Kisch-Schalló, Malé Ssarluky, 1808 Kis-Sarló, Kis-Salló, Malé Ssarluhy, 1863–1882, 1907–1913, 1938–1945 Kissalló, 1888–1902 Mezőkissalló, 1920 Malé Šarluhy, 1927–1938, 1945–1948 Tekovské Šarlužky, Kis-Salló, 1948–1965 Tekovské Lužianky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Málaš (800), kap. P. M. Naneb. (1875), os.: Medvecké, Zálogoš.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Málaš, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Málaš, 1332) kňaz
1400 - - 1425 sp. - Anton (Tekovské Lužany, 1400) farár
1530 ? - - - - Bornemisa, Ján farár
1561 sp. - - - - Michal (Tekovské Lužany, 1561) farár
1613 - - - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1645 - - - - - Rakonovics, Michal farár
1647 - - - - - Tétényi, vel Jeszeni Stephanus. farár
1654 sept. 9. 1660 júl - Szent-Miklósy Martinus. farár
1660 júl 8. +1664 nov. - Keszy, Pavol farár
1664 - - 1668 okt. 19. Györgyőy, Michal farár
1668 okt. 19. 1676 - - Tölgyesy Joannes. farár
1676 okt. 6. +1687 máj 19. Hodor, Ján farár
1687 aug. 30. +1690 mar. - Sághy, Albert farár
1690 apr. 2. 1693 sept. 12. Čatay, Štefan farár
1693 sept. 22. 1696 jún - Zöley Andreas. farár
1696 júl 4. 1697 apr. - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
1697 apr. 20. 1702 nov. - Üreghy Joannes, Franciscus. farár
1702 nov. 29. 1707 máj - Tapolcsányi Stephanus. farár
1707 máj 16. 1710 - - Horváth, Pavol Ján farár
1710 nov. 18. 1725 máj 14. Lukácsy Stephanus, Ladislaus farár
1725 júl 8. 1729 mar. 17. Szent-Balázsy Josephus. farár
1729 apr. 26. 1743 máj - Kulčár, František farár
1743 máj 5. 1764 jún 15. Predmerský, Ján Martin farár
1764 jún 24. 1767 - - Nagy, Štefan, biskup farár
1767 okt. 20. +1800 jan. 15. Mechler, Štefan farár
1800 aug. 27. +1807 aug. 1. Bévész, Pavol farár
1807 okt. 8. +1808 apr. 2. Fejérpataky, Gabriel farár
1808 máj 17. 1813 sept. 13. Zsille Joannes. farár
1813 aug. 24. 1831 jan. 7. Čelko, Ján (1759-1838) farár
1829 - - 1830 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) dočasný administrátor
1831 apr. 7. +1833 mar. 7. Kršák, Andrej farár
1833 apr. 24. 1860 máj 30. Szabó, František (1784-1861) farár
1860 jún 1. 1888 - - Massa, Alexius farár
1888 - - +1893 jún 1. Šalgo, Ján farár
1917 - - - - - Tonhaiser Michal farár
1952 - - 1971 - - Lintner, Jozef správca farnosti r. 1953 dekan
1958 - - 1972 - - Czigány, Imrich správca farnosti 1970-1972 dištriktuálny dekan
1976 - - - - - Tomašek Ladislav, správca farnosti