logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tállya(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Tállya je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 3796 ha a žije tu 2126 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1765 - - 1767 - - Kellner, Ján administrátor
1781 - - 1795 - - Seldmajer, Juraj farár
1795 - - 1806 - - Kovách, Anton, de Veľké Dravce farár
1806 - - 1809 - - Loktsánszky, Gašpar farár
1809 febr. 24. 1824 - - Turčáni, František farár
1824 jún 9. - - - Giláni, Karol farár
1839 ? - 1841 - - Makranczy, Ján administrátor
1854 - - 1857 - - Máczy, Ján farár
1858 - - 1871 - - Fándly, Jozef, de Čachtice farár
1872 - - 1879 - - Balázsy, Alojz farár
1879 - - 1887 - - Adamovics, Štefan administrátor
1887 - - 1899 - - Adamovics, Štefan farár
1938 - - - - - Füzesséry, Karol, de Vrbnica a Trnovec farár
1964 - - 1977 - - Nagy, Vojtech farár