logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tajov

Zriadenie:
1778
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Tajov: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1944 pričl. o. Jabríková.
1786 Tajowa, 1808 Tajová, 1873–1882 Tajova, 1888–1913 Tajó, 1920– Tajov
---------------------
Jabríková: 1773, 1808, 1873–1882 Jabrikova, 1786 Jabrinkowa, 1863 Jabrekova, 1888–1902 Jabrikó, 1907–1913 Imréd, 1920 Jabriková, 1927–1944 Jabríková
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kordíky (450), k. P. M. Navšt. (1928), 2. Králiky (350), 3. Podlavice (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Pred dvesto rokmi patril Tajov ku obvodu banskobystrickej farnosti. Duchovnú správu vykonával jezuitský misionár. Mal tri obvody svojej činnosti: prvý tajovský, ku ktorému patrili Jabriková, Riečka, Podlavice, Kordíky a Králiky. Druhý obvod jakubský s Ulmankou a Kostiviarskou, tretí obvod sásovský s Rudlovou, Kynceľovou, Nemcami a Majerom. Teraz sa to volá filiálka. V tom čase sa volalo misia. Po zrušení SJ zriadila tu miestodržiteľská rada v Bratislave r. 1778 farnosť. Prvým farárom bol ex jezuita Árvay. 1809 bol pripojená ku farnosti Riečka. 1815 bola systemizovaná kaplánska stanica, ktorú zrušili, keď r. 1958 obnovili farnosť v Riečke.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1772 - - 1778 - - Ceppan, Ignác kaplán miesta
1778 - - 1785 jún - Árvay, Jozef, SJ farár
1785 okt. - 1786 febr. - Kraus Alojz OFM administrátor
1786 febr. - 1809 aug. - Khern, Ignác Ján farár
1809 dec. - 1823 - - Mazoch, Ján administrátor, farár
1823 dec. - 1830 júl - Hanauer, Augustín farár
1830 aug. - 1831 mar. - Riššák, Ján administrátor
1831 apr. - +1846 jan. 3. Rubesch Ignác farár
1846 - - +1868 febr. 1. Szimmer Martin farár
1868 - - 1869 - - Truchlý, Andrej administrátor
1869 - - 1902 - - Kubáni, Alojz farár
1902 - - 1914 - - Ohrival, Juraj farár
1914 - - 1925 - - Majerský, Eduard farár
1925 - - 1940 - - Senček, Koloman farár
1940 - - 1942 - - Citterberg, Eugen farár
1942 - - 1946 - - Gröbl, Andrej farár
1946 - - 1966 - - Chovančák, Karol správca farnosti
1966 - - 1970 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti
1970 - - 1986 - - Galbavý, Stanislav správca farnosti
1986 - - 1990 - - Kýška Matej, SchP excurrendo
1996 - - 1997 - - Kýška Matej, SchP administrátor 1996 - 1997 - excurrendo farský adm. vTajove.