logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szent-Endre(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1723
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Sanct-Andre, Szent-Endre.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Paulus. farár
1686 - - 1699 - - Spravujú františkáni spoločná správa
1699 sp. - 1712 - - Vann Andreas. farár
1712 - - 1723 - - Benkovics Augustinus,OFM farár
1723 sept. 23. 1734 - - Makay, František farár
1734 sept. 28. +1759 jan. 14. Rupcsics Marcus. farár
1759 feb. 13. 1763 sept. 19. Tóth Stephanus. farár
1763 sept. 19. +1773 jún 22. Markovič, Ján (-1773) farár
1773 sept. 23. +1780 júl 13. Tóth Bernandus. farár
1780 aug. 4. +1812 feb. 26. Polákovics Simon. farár
1812 máj 26. +1829 jan. 22. Griller, Jozef farár
1829 feb. 25. +1835 okt. 19. Farkas, Ján farár
1835 okt. - 1836 feb. - Viszauer Ignatius, int. Admin farár
1836 feb. 17. +1879 apr. 22. Murcsics Joannes. farár
1879 apr. - 1879 - - Molecz Antonius. farár
1879 - - - - - Kratochvil, František farár