logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svätý Jur

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
2283 Svätý Jur: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1944 pričl. o. Neštich.
1773 S[anc]tus Georgius, Sz[ent]-György, S[ank]t-Georgen, Sw[atý] Jur, 1786 S[ankt]-Georgen, Szent-Gyorgy, Swatý Jiřich, Sw[atý] Gyur, Fanum S[ancti] Georgii, 1808 Sanct[us] Georgius, Fanum Sancti Georgii, Szent-György, Sanct-Georgen, Swatý Jur, Swatý Djur, 1863–1913 Szentgyörgy, 1920–1960 Svätý Jur, 1960–1990 Jur pri Bratislave, 1990– Svätý Jur

Neštich: 1773 Nestich, 1863 Nessich, 1873–1907 Neustift, 1913 Szentgyörgyújtelep, 1920 Neštych, Neuštift, 1927–1944 Neštich
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1271 - - - - - Ottocarus farár
1317 - - - - - Šebastián (Svätý Jur, 1317) farár
1414 - - - - - Mikuláš (Bratislava, 1414) farár
1561 a 1562 - sp. - Jeremiáš (Svätý Jur, 1561) farár
1630 sp. - - - - Farkasith, Matej farár
1630 sp. - - - - Benický, Gašpar farár
1647 sp. - - - - Molitoris, Pavol farár
1659 sp. - - - - Kvacsányi, Juraj farár
1668 okt. 20. 1670 - - Jakucz, Jakub farár
1670 máj 22. 1673 júl 26. Regius, Izák František farár
1673 feb. 8. 1674 - - P. Pudmay Paulus, Ord. S. Pauli farár
1674 apr. 24. 1676 - - P. Statusik Georgius, Ord. S. Pauli farár
1676 - - 1685 - - P. Pudmay Paulus, Ord. S. Pauli farár
1685 feb. 15. 1687 - - Lipčák, Juraj František farár
1687 - - 1688 - - Vidmann Sebastianus farár
1688 - - 1689 - - Demovič, Štefan farár
1689 apr. - 1690 - - Andrašovič, Ján farár
1690 apr. - 1691 - - Bellošič, Jakub Ignác farár
1691 apr. 7. 1694 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1694 - - 1700 - - Turkovics Josephus, Michael farár
1700 - - 1715 - - Herold, František Wolfgang farár
1715 apr. 10. - - - P. Lucas a Carolo Bono, e Scholis Piis. farár
1731 - - - - - P. Ambrosius e Scholis Piis farár
1744 - - - - - Emericus a Joanne Baptista, e Scholis Piis farár
1744 - - 1746 mar. 12. P. Franciscus a Sto Luca e Scholis Piis farár
1746 mar. 12. +1771 aug. 2. Brlík, Ján farár
1771 sept. 13. +1808 nov. 8. Schavniczky, Michal farár
1809 feb. 8. +1814 apr. 24. Trajer Carolus. farár
1814 apr. 30. +1828 aug. 2. Ugróczy (Springer) Josephus. farár
1828 - - 1862 - - Bartek, Ján farár
1862 jan. 7. 1883 - - Palkovič, Ján (1813-1890) farár
1883 nov. 1. 1902 - - Maršal, Ľudovít farár
1902 - - 1902 - - Bubnič, Michal administrátor
1902 - - 1931 - - Novák, Rudolf farár dekan
1931 - - 1940 - - Marko, Viktor farár
1940 - - 1941 - - Balažovjech, Vojtech administrátor
1941 - - 1948 - - Balažovjech, Vojtech farár
1948 - - 1951 - - Mitošinka, Jozef farár
1951 - - 1952 - - Šimonovič, Ján, SchP administrátor
1952 - - 1960 - - Macháček, Pavol farár
1960 - - 1965 - - Cubínek, Emanuel Jozef, OFM správca farnosti
1966 - - 1984 - - Križan, Ján správca farnosti
1984 - - 1984 - - Bernát, Viliam administrátor
1984 - - 1992 - - Bohunický Jozef administrátor
1992 - - 2008 - - Bohunický Jozef farár