logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šuňava

Titul kostola:
Kostol vš. Svätých (1765)
Iné mená:
1321 ako Schonaw, Schonau, neskôr ako Schovna, Sunyava (1398),
Nižná Šuňava: 1773 Also-Sungova, Nieder-Schunau, Nizna Sunjawa, 1786 Alschó-Sunyowa, Nieder-Schungau, Dolná Ssuňawa, 1808 Alsó-Sunyava, Unter-Schönau, Nižní Ssuňawa, 1863–1902 Alsósunyava, 1907–1913 Alsószépfalu, 1920–1973 Nižná Šuňava
Vyšná Šuňava: 1773 Felső-Sungova, Ober-Schunau, Wissna Sunjawa, 1786 Felschő-Sunyowa, Ober-Schungau, Horná Ssuňawa, 1808 Felső-Sunyava, Ober-Schönau, Wyssní Ssuňawa, 1863–1902 Felsősunyava, 1907–1913 Felsőszépfalu, 1920–1973 Vyšná Šuňava.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Šuňava II., k. sv. Mikuláša (1832).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Šuňava je tradičná katolícka obec, napriek tomu, že kronika Nižnej Šuňavy uvádza, že Šuňavčania sa stali evanjelikmi pod vplyvom Gabriela Bethlena (1580 – 1629) od roku 1618. Katolícke vierovyznanie prinavrátili do Šuňavy jezuiti. V roku 1765 postavili na mieste malého kostolíka rímskokatolícky kostol.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1947 - - 1947 - - Hudáč, Ladislav správca farnosti
1950 - - 1967 - - Findura Gejza správca farnosti
1967 - - - - - Kožár, Jozef (1923-1986) správca farnosti