logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Súľov-Hradná

Zriadenie:
od roku 1616
Titul kostola:
k. sv. Michala (1616).
Iné mená:
Súľov-Hradná: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1895 zlúč. o. Hradná a Súľov. 1898–1902 Szúlyóhradna, 1907–1913 Szulyóváralja, 1920– Súľov-Hradná Hradná: 1773 Szulo-Hradna, Hradna, 1786 Sulyó-Hradna, 1808 Szúlyó-Hradna, Súlowské Hradno, 1863–1895 Hradna Súľov: 1773 Szullo, Sullow, 1786 Sulo, 1808 Szúlyó, Sůlow, 1863, 1892–1895 Szúlyó, 1873–1888 Szulyó
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jabloňové (820), 2. Vrchteplá (80).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1766 - - 1772 - - Šafarovič, Anton Alojz farár
1772 - - 1773 - - Letovics, Joannes farár
1773 - - 1776 - - Salmaj, František farár
1776 - - 1781 - - Fabus, Joannes farár
1781 - - 1783 - - Laurinec, Andrej farár
1783 - - 1791 - - Kubicska, Josephus farár
1791 - - 1793 - - Krpelec, Juraj farár
1793 - 1800 - - Bazelides, Ondrej farár
1800 - - 1801 - - Slušný, Ján farár
1801 - - 1804 - - Dobray, Joannes farár
1804 - - 1812 - - Marciš, Baptista Ján farár
1812 - - 1814 - - Bazelides, Ondrej farár
1814 - - 1820 - - Krátky, Joannes farár
1820 - - 1867 - - Czingell, Martinus farár
1867 - - 1895 - - Černej, Ján administrátor, farár
1895 - - 1944 - - Palman, Alojz administrátor, farár
1944 - - 1952 - - Sigotský, Štefan administrátor, farár
1952 - - 1969 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti 1969 č. dekan
1969 sept. 15. 1971 apríl 1. Martinik, Anton správca farnosti
1971 - - 1981 - - Beňuška Justín, Mons. správca farnosti
1981 - - 1983 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1983 - - 1987 - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
1987 - - 1987 - - Nižník, Štefan správca farnosti
1987 - - 1990 - - Hanulík, Karol správca farnosti
1990 - - 1992 - - Lysičan, Miroslav správca farnosti
1992 - - 1993 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1993 - - 1996 - - Brňák, Dominik excurrendo z Bytče