logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štvrtok na Ostrove

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jakuba
Iné mená:
Štvrtok na Ostrove : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1936 vyčl. o. Miloslavov; 1936–1940, 1951 vyčl. o. Hviezdoslavov.
1773 Csötörtök, Loyberdorff, 1786 Cschötörtek, Cschötörtök, Luipersdorf, Loipersdorf, Leopoldsdorf, Čtwrtek, 1808 Csötörtök, Loipersdorf, Loypersdorf, Luypersdorf, Donnersmarkt, Cžtwrtek, Sstwrtek, 1863–1907 Csötörtök, 1913, 1938–1945 Csütörtök, 1920 Štvrtok, 1927–1938, 1945–1948 Štvrtok na Ostrove, Csütörtök, 1948– Štvrtok na Ostrove
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čakany (580), k. sv. Michala A. (17. st.), 2. Mierovo (380), k. Všechsvätých, 3. Hviezdoslavov (270).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Mikuláš (Budča, 1561) farár
1666 - - 1668 apr. 17. Péterffy Andreas, can. Poson farár
1674 - - 1680 - - Nárai, Juraj farár
1689 aug. - 1691 - - Szabay, Juraj Pavol farár
1691 apr. 21. 1693 - - Zöley Andreas. farár
1693 sept. 31. 1695 - - Medgyessy, Juraj farár
1707 - - 1709 - - Gyergyói, Michal farár
1710 - - 1719 sept. 22. Nagyszeghy, Pavol farár
1719 okt. 14. 1721 - - Pesthy, Anton farár
1721 mar. 26. 1722 - - Skulteti, Ondrej farár
1722 mar. 26. 1725 - - Tajnay, Gašpar Alexander farár
1725 mar. 21. 1734 - - Gulyás, Juraj Ján farár
1734 - - 1739 - - Vilinyi Georgius, alias Zilinyi Joannes. farár
1739 mar. 17. 1742 - - Farkaš, Jozef z Biskupíc farár
1742 okt. 3. 1743 - - Petronský, Ján farár
1743 dec. 15. +1745 aug. 28. Horváth, Ján (1721-1757) farár
1745 sept. 14. 1753 aug. 21. Lipussy, Juraj farár
1753 aug. 21. +1757 jan. 22. Petronský, Juraj farár
1757 feb. 20. 1758 mar. 6. Kondé, Mikuláš farár
1758 mar. 20. +1770 máj 11. Bačák, Anton farár
1770 máj 15. 1779 - - Klement, Karol farár
1779 - - 1798 - - Germani, Ján (? - 1818) farár
1798 nov. 20. 1799 - - Hadinger, Martin farár
1799 apr. 26. 1806 - - Masný, Ján farár
1806 júl 28. 1833 - - Erdélyi, Jozef (18. stor.) farár
1833 - - 1872 - - Kollárik, Andrej farár
1872 - - +1886 jan. 7. Zechmann Josephus. farár
1886 júl 17. +1921 - - Pázmány, Adolf farár 1915 assesor
1921 - - 1931 - - Šimon Ľudovít farár
1931 - - 1937 - - Sinkó, Ján administrátor
1937 - - 1978 - - Sinkó, Ján farár
1979 - - 1993 - - Németh, Rudolf farár
1994 - - 1998 júl 1. Németh, Rudolf farár
1998 júl 1. 2002 okt. 1. Sabo Mikuláš, administrátor