logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štúrovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Štúrovo : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica) 1976 pričl. o. Obid; 1960–1990 pričl. o. Nána.
1773, 1786, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Párkány, 1927–1938, 1945–1948 Parkan, 1948– Štúrovo
------------------
Obid: 1773, 1786, 1808, 1863–1948 Ebed, 1948–1975 Obid
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nána (1.200), k. sv. Vendelína (1775).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Aegidius (Nana, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Lukáš (Štúrovo,1332) farár
1699 aug. 18. 1702 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
1702 apr. 21. 1709 dec. 1. Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1734 - - +1746 - - Sághy, František farár
1746 - - 1759 feb. 9. Stieber, Juraj farár
1759 mar. 10. 1759 máj 8. Malonyay, Ján farár
1759 máj 8. 1767 okt. 20. Mechler, Jozef (Pešť, -1789) farár
1767 dec. 19. 1776 aug. 15. Fekete, Ignác farár
1776 aug. 19. 1782 dec. 6. Petényi, Juraj farár
1782 dec. 7. +1790 mar. 28. Szalay, Jozef Štefan farár
1790 apr. 18. 1793 aug. 20. Mártonyi, Anton farár
1793 - - +1800 dec. 24. Koron, Imrich farár
1801 jan. 28. 1825 apr. 8. Zelenák Josephus, Carolus. farár
1825 apr. 8. 1826 apr. 17. Kőváry, Juraj farár
1826 apr. 24. 1829 júl 28. Somogyi, František farár
1829 aug. 11. 1833 feb. 13. Soóky, Ignác farár
1833 feb. 13. 1835 júl 9. Jekelfalusy, Vincent farár
1835 júl 15. +1841 jan. 12. Kovács, František (Štúrovo, -1841) farár
1841 mar. 2. 1847 jan. 8. Mészáros, Ján (1803-1884) farár
1847 jan. 8. 1853 okt. 8. Kapy, Gabriel (1817-1872) farár
1853 okt. 8. +1853 dec. 10. Papp, František (1797-1853) farár
1853 dec. 25. 1854 - - Molnár, Ján (1802-1881) farár
1854 jan. 21. +1871 aug. 22. Roth, Ignác farár
1871 nov. 5. 1892 - - Korber, Alexander farár
1892 november 12. 1906 - - Jeszenák, Gabriel farár
1906 - - 1922 - - Majer Imrich farár
1922 - - 1922 - - Oross, Alex administrátor katechéta a prednosta na gymn. Komárno
1922 - - 1939 - - Medlen Titus. Steph. farár
1939 - - 1944 - - Motesiczky, Karol farár
1944 - - 1945 - - Gyetven Pavol farár 1944 administrátor
1945 - - 1984 - - Varjú, Vendelín správca farnosti
1984 - - 1988 - - Burián, Ladislav správca farnosti
1988 - - 1993 - - Heriban Ladislav, farár
1993 - - 2004 - - Orosch, Ján administrátor, farár 2. apríla 2004 vymenovaný za biskupa, 2. mája vysvätený