logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stupava

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1766
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Stupava: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1953 pričl. o. Mást.
1773 Stompha, Stomfa, Stompfen, Stupawa, 1786 Stampfen, Stompha, Stupawa, 1808 Stompha, Stompfa, Stampfen, Stupawa, 1863–1913 Stomfa, 1920– Stupava
--------------------
Mást: 1773 Máást, Máast, Maast, 1786 Maszt, 1808 Mászt, Maast, 1863–1873, 1888–1913 Mászt, 1877 Maaszt, 1882 Maszt, 1920–1953 Mást
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Mást (m. č. Stupavy,) k. sv. Šebastiána (1769), kap. P. M. Lurd. (1932).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Lucas farár
1562 sp. - - - - Ján (Stupava, 1652) farár
1630 a 1647 - sp. - Skulteti, Šimon farár
1664 máj 11. 1689 - - Valachek Georgius. farár
1689 okt. - +1699 mar. 28. Kuthan, Jakub Juraj Dominik farár
1699 jún 2. 1715 - - Uzseróczy Matthaeus, Sigismundus. farár
1715 mar. 22. 1720 - - Kubovič, Pavol farár
1720 feb. 19. 1727 jún 14. Spitzka, Vojtech Bernard farár
1727 júl 25. 1731 sept. - Helmár, Ján Michal farár
1731 sept. 5. +1740 dec. 21. Gecz, Ján farár
1741 jan. 5. +1752 nov. 13. Pruker, Juraj František farár
1752 nov. 16. 1766 nov. 27. Helmuth, Gašpar farár
1766 dec. 1. +1781 okt. 2. Kovácsy, Matúš farár
1781 nov. 14. +1792 feb. 14. Stegner, Štefan farár
1792 mar. - +1826 nov. 8. Raychet, Michal farár
1826 okt. 22. +1841 júl 4. Balogh, František Leopold farár
1841 jún 7. 1884 okt. 30. Teöreös, Mikuláš farár
1885 okt. 1. +1910 mar. 14. Gond, Ignác farár
1910 máj - 1910 aug. 1. Florek, Anton (1881) administrátor
1910 - - 1937 - - Hojsík, Imrich farár 1910 dekan, 1915 okr. dekan
1937 - - 1948 - - Koža, Karol Ján, OFM administrátor
1948 - - 1951 - - Nipča, Štefan administrátor
1951 - - 1955 - - Havran, Ignác administrátor
1955 - - 1959 - - Pribyl Emil administrátor
1959 - - +1986 jan. 29. Varga, Jozef (1915-1986) administrátor 1969 dekan
1986 sept. - 1989 júl - Lednický, Jozef administrátor