logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štrba

Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja (1844)
Iné mená:
1280 ako Chorba, neskôr ako Chorba (1286), Chirbans (1290), 1773 Csorba, Sorba [!], 1786 Cschorba, Sstrba, Cschirben, 1808 Csorba, Sstrba, 1863–1913 Csorba, 1920– Štrba.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Štrbská katolícka farnosť je jednou z najstarších v spišskej diecéze. Datuje sa od roku 1222. V starých schematizmoch sa preto volá Antiqua parochia – starobylá farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1824 sp. - Funke Joannes farár
1825 sp. - 1828 sp. - Kosztka Adalbertus farár
1829 sp. - 1843 sp. - Valentsik Jacobus farár
1856 sp. - - - - Kuchar Georgius farár
1909 apr. 24. 1916 febr. 7. Hric, Ondrej administrátor
1969 - - 1970 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1973 - - - - - Findura Gejza správca farnosti
1994 07 01 - - - Mgr. Alojz Chmelár farár