logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Staškov

Zriadenie:
od roku 1796
Titul kostola:
Navštívenia Panny Márie (1876]
Iné mená:
Staškov: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Staskov, Staskow, 1786 Staschow, 1808 Sztasko, Stasskow, Stažkow, 1863 Sztasko, 1873–1902 Sztaskó, 1907–1913 Szaniszlófalva, 1920– Staškov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1796 - - 1811 - - Szádeczky, Casparus farár
1811 - - 1812 - - Daniš, Štefan administrátor
1812 - - 1867 - - Michalovič, Michal farár
1867 - - 1867 - - Horecký, Ján farár
1867 - - 1892 - - Šášik, Pavol farár
1892 - - 1892 - - Baroš, Karol administrátor
1892 - - +1914 júl 19. Fridrichovský, Justín farár
1914 - - 1914 - - Domček, Štefan administrátor
1914 - - 1928 - - Rédeky, Michal farár
1928 - - 1929 - - Vršanský, Justín kaplán, administrátor
1929 - - 1931 - - Pecár, Štefan farár
1931 - - 1932 - - Gahér, Štefan administrátor
1932 - - +1952 apr. 1. Minaroviech, Jozef farár
1952 - - 1952 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1952 - - 1952 - - Žatko, Jozef (1904-1986) administrátor
1953 - - 1963 - - Marsina Andrej, Mons. správca farnosti
1963 - - 1987 - - Sigotský, Štefan správca farnosti 1974 č. dekan
1987 - - 1992 - - Kožák, Anton správca farnosti
1992 aug. - 1997 jún - Dzurianik, Štefan farár
1997 - - 2010 - - Noga Anton správca farnosti 1997 dekan Čadca, 2007 honorárny kanonik Nitra