logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stará Ľubovňa

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša (1222)
Iné mená:
1292 ako Libenow, neskôr ako Lublow (1299), Olyblyo, Olyblio, Oliblyo, Oliblio (1408), 1786 Lublyó, Iblau, 1808 Lubló, Lublovia, Lublau, Lubowná, 1863 Lubló, 1873–1913 Ólubló, 1920– Stará Ľubovňa.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jarabina (60), 2. Litmanová (40), 3. Zámok, k. Sv. Michala, kalv. (1934).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Stará Ľubovňa, podobne ako Podolínec, mala veľmi spletité a pohnuté dejiny svojej farnosti, v ktorých sa odrážal boj o politický a hospodársky vplyv na severe Spiša, neskôr to bolo obdobie poľského zálohu a počas neho priebeh reformácie a protireformácie. V roku 1235 tieto farnosti patrili do cirkevnej správy uhorského štátu. Farnosť prešla na protestantskú vieru niekedy v 70. rokoch 16. storočia. Začiatkom 17. storočia prešiel tunajší kostol opäť do katolíckych rúk.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1824 sp. - Szlavkovszky Martinus farár
1827 sp. - 1843 sp. - Moltsányi Michael farár
1856 sp. - - - - Chlebák, Michal farár
1961 - - 1969 - - Bugár, Eduard správca farnosti
1974 - - - - - Lejša, Fedor správca farnosti
1995 07 01 - - - Pánik Marián farár