logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stará Bystrica

Zriadenie:
od roku 1667
Titul kostola:
sv. Michala (1892).
Iné mená:
Stará Bystrica: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1952 vyčl. o. Harvelka. 1773 Ó-Besztercze, Bistrice, 1786 O-Besztercze, 1808 Ó-Besztercze, Stará Bystřice, 1863 Óbisztric, 1873–1913 Óbeszterce, 1920– Stará Bystrica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Klubina (610), 2. Radôstka (915).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1698 sp. - - - - Rybársky, Ján administrátor
1698 sp. - - - - Galas, Matej administrátor
1698 - - 1701 - - Chinorány, Stephanus farár
1701 - - 1702 - - Dubnický, Štefan farár
1702 - - 1703 - - Hudeky, Martin farár
1703 - - 1705 - - Bartakovič, Mikuláš farár podľa matriky
1705 - - 1710 - - Tamasovics, Andreas farár podľa matriky
1710 - - 1713 - - Bikaši, Andrej farár podľa matriky
1713 - - 1717 - - Szilvay, Joannes farár podľa matriky
1717 - - 1732 - - Apáthy, Joannes farár
1732 - - 1741 - - Barankovič, Jozef farár
1741 - - 1757 - - Pribranszky, Martinus farár
1758 - - 1767 - - Zigismundi, Antonius farár
1767 - - 1780 - - Korsinszky, Josephus farár
1780 - - 1815 - - Csajkó, Joannes farár
1815 - - 1824 - - Majerszky, Joannes farár
1824 - - 1879 - - Holáč, Ján administrátor, farár
1879 - - 1880 - - Horváth, František (1844-1900) farár
1880 - - 1889 - - Mesároš, Ladislav farár
1889 - - 1889 - - Darvaj, Ján administrátor
1889 - - 1900 - - Kapala, Štefan farár
1900 - - 1936 - - Svitek, Ján administrátor, farár
1936 - - 1989 - - Gahér, Ján administrátor, farár 1970 č. dekan
1989 - - 1994 - - Šuráb, Marián správca farnosti 1993 ThLic. pastorál.- homil. - Lublin