logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stankovany

Titul kostola:
B. S. J. (1902)
Iné mená:
Stankovany RK/ZI liptov. 1773 Sztankovan, Stankovan, 1786 Stankován, 1808 Sztankovány, Stankowany, 1863 Sztankovan, 1873–1913 Sztankován, 1920 Stankoväny, 1927– Stankovany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Rojkov (480), 2. Kráľovany (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 - - 1811 - - Moyš, Adam farár
1811 - - 1818 sp. - Pataky, Andrej farár
1818 - - 1823 - - Bertholdy, Ján farár
1823 - - 1830 - - Vitkay, Jakub farár
1830 - - 1833 - - Stankovič, Jozef farár
1833 - - 1836 - - Vilček, Vendelín farár
1836 - - 1839 - - Kalvais, Ján farár
1839 - - 1842 - - Sabinovský, František_Xaver farár
1841 - - 1881 - - Dománsky, Alojz farár
1881 - - - - - Járošek, Ján farár
1881 - - 1889 - - Klimčík, Anton farár
1889 - - 1890 - - Sommer, Bernard administrátor
1890 - - 1907 - - Pazúrik, Martin (1859-1936) farár
1907 - - 1909 - - Dula, František farár
1908 - - 1908 - - Lahner, Eduard administrátor
1909 - - 1913 - - Hromada, Jozef (?-1938) farár
1913 - - +1937 - - Hromada, Anton farár
1937 - - 1967 - - Adamec, Pavol farár
1967 - - 1971 - - Majzel, Pavol správca farnosti
1971 okt. 1. 1986 máj 14. Rusnák, Jozef, SJ (1923-1993) správca farnosti
1987 - - 1991 - - Nebus Peter správca farnosti
1991 - - 2010 - - Duraj Štefan farár