logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišské Bystré

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala A. (1300)
Iné mená:
1294 – villa Cubach, Kuhbach, Kuhenbach, 1773, 1786, 1863–1902 Kubach, 1808 Kubach, Kubachy, Kuhbach, 1907–1913 Hernádfalu, 1920–1948 Kubachy, 1948– Spišské Bystré.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kravany (900), k. sv. Alžbety (1400), kap. sv. Jána Nep. (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Roku 1332 je zmienka o kostole sv. Michala. Obec a farnosť patrila cisterciátom zo Spišského Štiavnika. Roku 1433 husiti spustošili štiavnický kláštor. Zdá sa, že ten istý osud stihol aj Kubachy. Koncom 15. storočia bola činnosť kláštora v Štiavniku čiastočne obnovená. Na konci 16. storočia bola obec protestantská. Historik Ján Vencko píše: Roku 1569 bola už reformácia na Spiši dokončená. Stalo sa to veľmi opatrne, aby pospolitý ľud nezbadal, že starodávnu vieru opustil. Preto slúžia ešte omšu, uctia P. Máriu, zvyklé cirkevné obrady, Božieho tela a iné vykonávajú, hlavný oltár a cirkevné rúcho ponechajú. Uvedenie reči materinskej a prijímanie pod obojím spôsobom sa páči ľudu. Roku 1673 podľa Hradského – v rámci rekatolizácie na Spiši, bol kostol odovzdaný katolíkom. Roku 1695 dal kráľ majetky opátstva kolégiu Spoločnosti Ježišovej v Jágri. Tak sa stali jágerskí jezuiti vlastníkmi Kubách až do zrušenia rehole v roku 1773. Roku 1700 bola v Kubachoch fara s fíliami v Kravanoch a Vikartovciach. Roku 1705 keď bol kubašský kostol vrátený evanjelikom. Roku 1710 bol na kubašskú faru definitívne uvedený katolícky farár a misijná činnosť jezuitov mohla pokračovať. Roku 1746 prešlo posledných 33 Kubašanov na katolícku vieru.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1513 sp. - - - - Ján (Spišské Vlachy, 1519) farár
1519 sp. - - - - Matej (Spišské Bystré, 1519) farár
1680 sp. - - - - Tapolcsányi, Juraj farár
1710 - - 1711 - - Goldberger, Michal farár
1711 - - 1733 - - Siserovič, Vojtech farár
1733 - - 1738 - - Vitalis Michael. farár
1738 - - 1740 - - Sartoris, Matej farár
1740 - - +1743 - - Forgáč, Juraj farár
1743 - - 1755 - - Almássy, Michal farár
1755 - - 1760 - - Gnoth, Juraj farár
1760 - - 1768 - - Grueber, František farár
1768 - - 1781 - - Maťašovský, Štefan farár
1781 - - 1814 - - Répássy, Jakub František farár
1814 - - 1829 - - Keill, Alexius farár
1829 - - 1847 - - Muránsky, Ján farár
1847 - - 1876 - - Labanc, Matúš farár
1876 - - 1879 - - Tomášek, Teofil farár
1879 - - 1879 - - Ružinský, Ján administrátor
1880 - - 1881 - - Pollák, Karol farár
1881 - - 1899 - - Koperdan, Pavol farár
1899 - - 1922 - - Jendrichovský, Ján farár
1922 - - 1936 - - Dorník, Ján farár
1922 - - 1943 - - Hanzély, František farár
1943 - - 1953 - - Matis, Pavol farár
1953 - - 1956 - - Franko, Jozef farár
1956 - - 1969 - - Pataki, Tarzícius František, OFM farár
1969 - - 1984 - - Milan, Štefan správca farnosti
1984 - - 1990 - - Jarab, Jozef farár
1990 - - 1999 - - Laček, Ján farár